Člani OZSČ Koper so se v petek, 31. marca.2023, udeležili letnega zbora Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Istra Koper, ki je bil v kulturnem domu Krajevne skupnosti Sveti Anton. Prisotni smo bili kot člani veteranske organizacije pa tudi kot društvo – OZSČ Koper kot organizacija, ki dobro sodeluje z veterani. Nenazadnje je predsednik major Valter Viler član predsedstva OZSČ Koper, major Bojan Starc, predsednik koprskih častnikov, pa član veteranskega predsedstva.

Po prihodu prapora OO ZVVS Slovenska Istra in intonaciji državne himne, se je pričel letni zbor, ki je vseboval vse potrebne točke dnevnega reda za uspešno izvedbo dogodka. Ustrezna poročila in programe dela je podal predsednik združenja, medtem ko so ostali predstavniki podali poročila nadzornega odbora, praporščakov, finančnega poročila in verifikacijsko poročilo. Vsi predlagani sklepi v zvezi s tem so bili soglasno sprejeti.

V slavnostnem delu, kar podelitve priznanj so, se je zopet pokazalo kako dobro je medsebojno sodelovanje med OO ZVVS Slovenska Istra in OZSČ Koper. Priznanje ZVVS, sta kot člana veteranske organizacije namreč prejela Zvezdan Šuber in Bojan Vidali, ki sta člana našega občinskega združenja. Priznanje sta prejela za angažiranost in požrtvovalno delo tudi v nam sorodni domoljubni organizaciji. Udeležence letnega zbora je v imenu OZSČ Koper pozdravil predsednik Bojan Starc, ki je izpostavil odlično sodelovanje med obema organizacijama, zaželel uspešno delo še v bodoče in čestital vsem prejemnikom letošnjih priznanj.

Po končanem zboru smo vsi udeleženci zbora, ob prigrizku in druženju, še utrdili naše sodelovanje ter se pogovorili o naših nadaljnjih skupnih nalogah.

Besedilo: Bojan Starc

Fotografije: Ljubo Benevol