Predsednik in sekretar OZSČ Koper, Bojan Starc in Aldo Knafelc, sta se v petek, 28. februarja 2020, udeležila rednega letnega zbora članov Sekcije DU MO Slovenska Istra.

Zbora so se udeležili predsednik DU MO Milan Obreza in predsednik statutarne komisije DU MO Ivan Kukec, Leon Petrovič predsednik kraško notranjske sekcije in član UO te sekcije Janez Rutar – Janko, nadporočnik Benko kot predstavnik 430. Mornariškega diviziona SV, Rok Kamenšek, vodja Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Koper in člani sekcije, med katerimi so mnogi tudi člani OZSČ Koper.

Zbor je odprl predsednik sekcije Darko Andrejašič, ki je pozdravil vse goste in obrazložil njihove vloge v delovanju naše sekcije ter predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

Zbor se je z minuto molka poklonil vsem nekdanjim članom sekcije DU MO Slovenska Istra, ki so umrli: Boris Zavrtanik, Janko Kleibencettl, Henrik Čopi, Aleksander Prelaz, Milan Pavlič, Janez Skok, Vekoslav Požeš, Albert Primožič in Branko Vojnović. Mnogi med njimi so bili tudi člani OZSČ Koper, ki so aktivno delovali v organih društva ali se udeleževali organiziranih dogodkov.

V svojem govoru je predsednik sekcije poročal o odličnem sodelovanju tako z OZSČ Koper, Upravo RS za zaščito in reševanje – Izpostavo Koper kakor tudi s 430. Mornariškim divizionom SV, kjer so lahko organizirali srečanja in jim je vedno nudil potrebno logistično podporo.

V zvezi s tem je Upravni odbor sekcije Slovenska Istra predlagal, da se omenjenim organizacijam dodelijo posebna priznanja društva, ki jih je slavnostno podelil predsednik DU MO Milan Obreza.

Prejemniki priznanj so se za priznanja zahvalili in obljubili, da se s tem sodelovanje ne preneha in da se bodo vedno lahko obrnili na njih, če bodo potrebovali kakšno pomoč.

Glede na to, da se je sekcija znatno skrčila in da je več članov težko dosegljivih in aktivnih zaradi bolezni in starosti, je upravni odbor prišel do sklepa, da se sekcija razformira in vključi v sekcijo Kraško – Notranjska, ki bi se preimenovala v Primorsko – Notranjsko sekcijo DU MO. Člani so se s preoblikovanjem strinjali in razrešili dosedanji upravni odbor.

Zbor je pozdravil tudi predsednik DU MO Milan Obreza, ki pohvalil dosedanje delo sekcije in zaželel, da bi bili še tako aktivni v bodoče v novi sekciji. Nameravano pridružitev je pozdravil tudi predsednik dosedanje sekcije Kraško – Notranjska in vsem želel dobro počutje v skupni Primorsko – Notranjski sekciji DU MO.

Ob koncu zbora je predsednik društva povabil vse člane in prisotne goste k skupinskemu fotografiranju ter prigrizku, kjer smo ob sproščenem klepetu nazdravili zaključku delovanja sekcije in novemu organiziranju. Prapor sekcije Slovenska Istra bo predan v hrambo in zgodovinski spomin.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Bojan Starc in Ljubo Benevol

Fotografije: Ljubo Benevol