Člani OZSČ Koper smo se v petek, 22. marca 2024, udeležili letnega zbora Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Istra Koper, ki je bil v kulturnem domu Krajevne skupnosti Sveti Anton, s pričetkom ob 18.00 uri. Na zboru smo bili udeleženi kot člani veteranske organizacije pa tudi kot društvo – OZSČ Koper kot organizacija, ki dobro sodeluje in sobiva z veteransko organizacijo. Predsednik ZVVS Slovenska Istra je major Valter Viler, ki je tudi član predsedstva OZSČ Koper, major Bojan Starc, predsednik koprskih častnikov, pa član veteranskega predsedstva.

Po prihodu prapora OO ZVVS Slovenska Istra, intonaciji državne himne in minuti tišine za vse umrle veterane, se je pričel letni zbor, ki je vseboval vse potrebne točke dnevnega reda za uspešno izvedbo dogodka. Ustrezna poročila in programe dela je podal predsednik združenja, medtem ko so ostali predstavniki podali poročila nadzornega odbora, praporščakov, finančnega poročila in verifikacijsko poročilo. Vsi predlagani sklepi v zvezi s tem so bili sprejeti.

V slavnostnem delu, kar podelitve priznanj so, se je zopet pokazalo kako dobro je medsebojno sodelovanje med OO ZVVS Slovenska Istra in OZSČ Koper. Priznanje ZVVS, sta kot člana veteranske organizacije namreč prejela Zvezdan Šuber in Žarko Vidali, ki sta člana našega občinskega združenja. Priznanje sta prejela za angažiranost in požrtvovalno delo tudi v nam sorodni domoljubni organizaciji. Udeležence letnega zbora je v imenu OZSČ Koper pozdravil predsednik Bojan Starc, ki je izpostavil odlično sodelovanje med obema organizacijama, zaželel uspešno delo še v bodoče in čestital vsem prejemnikom letošnjih priznanj.

Po končanem zboru smo udeleženci zbora, ob prijetnem druženju, še utrdili naše sodelovanje ter se pogovorili o naših nadaljnjih skupnih nalogah.

Besedilo in fotografije: Bojan Starc