Ekipa OZSČ Koper se je v soboto, 5. junija 2021 udeležila Tekmovanja posameznikov s polavtomatsko puško in pištolo na strelišču Agnez v Trbovljah, ki ga je, skladno z letnim načrtom dela, organizirala ZSČ Trbovlje.

Za tekmovanje s PAP so bila pravila naslednja:

– tekmovalo se je na razdalji 100 m,

– tekmovalci so imeli za preskus 3 strele (3minute) in 10 strelov za oceno (7 minut),

– streljalo se je leže z naslonom v tarčo 50×50 cm.

Za tekmovanje s pištolo pa so veljala naslednja pravila:

– tekmovanje je potekalo s pištolo 9mm na razdalji 25 m,

– streljalo se je stoje brez naslona v tarčo 50×50 cm,

– tekmovalci so imeli za preskus 3 strele (3minute) in 10 za oceno (7 minut).

Uporaba daljnogledov v obeh strelskih disciplinah ni bila dovoljena, orožje in strelivo pa je v obeh primerih zagotovil organizator.

Zaradi znanih razmer zaradi Covid-19 je organizacija tekmovanja potekala, tako da so ekipe prihajale po vnaprej določeni časovnici, tako da na strelišču ni prihajalo do nepotrebnih stikov med različnimi tekmovalci. Prav tako se je med samim tekmovanjem čimbolj upoštevalo smernice NIJZ v zvezi z varnostnimi razdaljami, stiki, razkuževanji in maskami …

Ekipa OZSČ Koper je na prizorišče tekmovanja prispela ob določeni uri, kjer se je prijavila organizatorju in kmalu prišla na vrsto za izvedbo tekmovanja v obeh disciplinah. Zaradi zelo dobre organizacije in usposobljenosti vseh prisotnih je tekmovanje potekalo uspešno, predvsem pa varno. Rezultati po posameznih disciplinah bodo znani naknadno, prav tako pa bodo tudi naknadno podeljena priznanja najboljšim posameznikom.

OZSČ Koper bi se na ta način rada zahvalila OZSČ Trbovlje, ki je z izvedbo omenjenega tekmovanja omogočila vojaško-strokovno usposabljanje, ki smo ga, tako na poti iz Kopra v Trbovlje in nazaj, kakor tudi na strelišču Agnez, izkoristili tudi za prijetno druženje znotraj društva kakor tudi s častniki in podčastniki drugih organizacij.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Bojan Starc

Fotografije: Bojan Starc