Ekipa OZSČ Koper se je v soboto, 16.septembra 2023 udeležila Tekmovanja posameznikov s polavtomatsko puško in pištolo na strelišču Agnez v Trbovljah, ki ga je, skladno z letnim načrtom dela, organizirala 0ZSČ Trbovlje. Tekmovalna pravila so bila naslednja:

1. Za PAP:

  • tekmovalo se je na razdalji 100 m,

  • tekmovalci so imeli za preskus 3 strele (3minute) in 10 strelov za oceno (7 minut),

  • streljalo se je leže z naslonom v tarčo 50×50 cm.

2. Za pištolo:

  • tekmovanje je potekalo s pištolo 9 mm na razdalji 25 m,

  • streljalo se je stoje (enoročno ali dvoročno), brez naslona v tarčo 50×50 cm,

  • tekmovalci so imeli za preskus 3 strele (3minute) in 10 za oceno (7 minut).

Uporaba daljnogledov v obeh strelskih disciplinah ni bila dovoljena, orožje in strelivo pa je v obeh primerih zagotovil organizator.

Ekipa OZSČ Koper je na prizorišče tekmovanja prispela ob vnaprej določeni in predhodno uskaljeni uri, kjer se je prijavila organizatorju in kmalu prišla na vrsto za izvedbo streljanja v obeh disciplinah. Odlična organizacija in usposobljenost vseh zadolženih za izvedbo tekme je streljanje potekalo uspešno, predvsem pa varno. Rezultati po posameznih disciplinah so zbnani sproti, tudi prek spletne strani v živo, kar zagotavlja organizator. Končni rezultat pa je znan, ko svoje strelsko tekmovanje opravijo vse prijavljene ekipe.

OZSČ Koper bi se na ta način rada zahvalila OZSČ Trbovlje, ki je z izvedbo omenjenega tekmovanja omogočila vojaško-strokovno usposabljanje, ki smo ga, tako na poti iz Kopra v Trbovlje in nazaj, kakor tudi na strelišču Agnez, izkoristili tudi za prijetno druženje znotraj društva kakor tudi s častniki in podčastniki drugih organizacij. Prav tako se zahvaljujemo 430. Mod SV, ki nam je v okviru vzajemnosti zagotovil prevoz s kombijem SV.

Besedilo: Bojan Starc

Fotografije: Vasja Jejčič