Dne 12. 10. 2019 je na Opčinah pri Trstu združenje rezervnih častnikov iz Trsta (UNUCI Trst) organiziralo strelsko tekmovanje s pištolami Beretta, S & W, GLOCK 17, CZ P10 in pištolo CZ Scorpion EVO 3, ki so se ga, poleg predstavnikov italijanskih častniških združenj, policijskih združenj in poklicnih pravosodnih policistov, udeležili tudi člani OZSČ Koper in OZSČ Nova Gorica iz Slovenije ter HČZ Pulj iz Hrvaške. Tekmovalo je 56 tekmovalcev, predstavniki OZSČ pa so bili, po končnih rezultatih, uvrščeni v prvo tretjino lestvice. Samo tekmovanje, udeležba častniških organizacij iz treh držav, kakor tudi dogovori o nadaljnjem sodelovanju dokazujejo, da je mednarodno regionalno sodelovanje častniških organizacij dobro in dobra spodbuda za še nadaljnjo nadgradnjo v bodoče.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Bojan Starc