Dne 19. novembra 2022 je na Opčinah pri Trstu združenje rezervnih častnikov iz Trsta (UNUCI Trst) organiziralo strelsko tekmovanje s pištolo Beretta 98 FS kalibra 9 x21 mm, s pištolo Heckler & Koch USP Expert kalibra 45 ACP, s karabinko M4 Smith & Wesson kalibra 5.56 mm NATO in s puško Franchi SPAS 15 kalibra 12 mm.

Poleg predstavnikov italijanskih častniških združenj, pravosodnih policistov, finančnikov in državne policije smo se tekmovanja udeležili tudi člani OZSČ Koper in OZSČ Nova Gorica iz Slovenije, ter predstavniki HČZ Pulj iz Hrvaške. Samo tekmovanje, udeležba častniških organizacij iz treh držav, kakor tudi dogovori o nadaljnjem sodelovanju dokazujejo, da je mednarodno regionalno sodelovanje častniških organizacij dobro. Srečanje smo predstavniki vseh častniških organizacij izkoristili za izmenjavo informacij o svojem delu, trenutnih razmerah, ter za dogovore o nadaljnjem sodelovanju.

Besedilo in fotografije: Bojan Starc