Predstavniki OZSČ Koper smo se ta konec tedna udeležili tradicionalnih spominskih slovesnosti ob prazniku krajevnih skupnosti, v soboto 1. oktobra 2022 v Sv. Antonu, 2. oktobra 2022 pa v Krajevni skupnosti Pobegi Čežarji.

Obe prireditvi je organiziralo Združenje protifašistov, borcev NOB in veteranov občine Koper, Mestna občina Koper in obe krajevni skupnosti. Spominski slovesnosti sta namenjeni obujanju spominov na veliko nemško ofenzivo, ki je potekala prve dni oktobra 1943 na območju Slovenske in Hrvaške Istre. Nemški okupator je po kapitulaciji Italije prevzel nadzor nad tem ozemljem in pred pričakovanim zavezniškim izkrcanjem v Severnem Jadranu je želel očistiti ozemlje partizanskih enot in njihovih podpornikov. Na novo ustanovljene, premalo usposobljene in maloštevilne partizanske enote se niso mogle upreti številnim nemškim enotam, ki so štele okrog 150.000 vojakov in 150 tankov. V ofenzivi je kot borci NOB ali talci padlo približno 2000 domačinov, požgano pa je bilo tudi 55 naselij. Boje in pomen partizanskega gibanja za ohranjanje slovenske identitete in jezika sta izpostavila oba slavnostna govorca, v SV. Antonu Mirjam Muženič, novinarka in publicistka, v Pobegih- Čežarjih pa Marko Kravos, literat, pesnik in predsednik društva Bralna značka Slovenije.

OZSČ Koper s svojo prisotnostjo na spominskih slovesnostih, v svečani uniformi in z zgledom utrjuje našo stanovsko organizacijo in daje zgled dobrega sodelovanja med veteranskimi organizacijami samimi ter lokalno skupnostjo.

V Sv. Antonu

This slideshow requires JavaScript.

V Pobegih

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Bojan Starc

Fotografije: Vasja Jejčič