Predstavniki OZSČ Koper so se v nedeljo, 23.6.2019 udeležili slovesnosti  na vaškem trgu V Šmarjah pri Kopru, ki je bila namenjena obeležitvi Dneva Krajevne skupnosti Šmarje, 75. obletnici požiga vasi ter Dnevu državnosti. Prireditev so organizirali Krajevna skupnost Šmarje, Mestna občina Koper in Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper.

O nekaterih dogodkih v Šmarjah v času NOB, katerim je bila namenjena ta slovesnost, povzemamo iz pričevanja Jožeta Furlana –  spomin na napad na Šmarje (spletna stran Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, ZB-Koper.si/spomeniki/smarje):

»Slovesnost v Šmarjah je spomin na pohod 1. čete 1. bataljona Istrskega odreda proti morju in napad na karabinjerje, fašiste in Nemce v Šmarjah, 19. junija 1944, reševanje aretiranih vaščanov in maščevanje Nemcev s požigom vasi že naslednji dan, 20. junija 1944. Nacifašistična morilsko – požigalska ofenziva 2. oktobra 1943 je tu na območju Slovenske Istre prizadejala mnogo človeških žrtev, ter izropanih in požganih vasi. Tudi partizanske enote so bile razpršene, vendar so se njihova organizacijska jedra ohranila in se do konca leta okrepila z novimi borci. Ustanovljene so bile nove enote. Že 5. oktobra 1943 je bil ustanovljen Istrski odred. Iz delov 1. Istrske brigade in delov tržaške brigade tudi njen 3. bataljon, 30. novembra 1943 v Dolu pri Hrastovljah.

Istrski odred je imel pomembno vlogo pri ohranjanju Slovenske besede in proti novi nevarnosti italijanizacije Slovenske Istre s strani komunistične partije Italije. Ta je s svojim vplivom na italijanske partizane, predvsem na vodilni kader v 3. bataljonu, želela podrediti bataljon in italijanizirati Slovensko Istro. Pomembno vlogo pri odkritju tega početja je imel Dušan Puh in tudi Slovenci v Istri, ki so bili ogorčeni, da italijanski partizani na zboru propagirajo v italijanščini. Bilo pa je še mnogo drugih nesoglasij zato je bil bataljon reorganiziran in napoten v Brkine. V Istro pa je prišel 1. bataljon. Tako je odred bil prisoten na celotnem istrskem območju. Poleg boja proti okupatorju je imel nalogo mobilizirati sposobne Istrane v NOV in POS. Na tem območju je odred v letu 1944 zadrževal od 7700 do 12760 sovražnih vojakov, Nemcev, fašistov, karabinjerjev in financerjev, ter okrog 1000 pripadnikov domobranskega zbora. Od vseh teh je približni 6000 mož napadalo enote Istrskega odreda.

Odred je izvajal tudi pomembne naloge na področju pridobivanja prebivalstva za osvobodilno fronto, uvajanje pouka v Slovenskem jeziku v šolah, na primer v Padni, kjer so preprečili nadaljnje fašistično šolanje otrok v italijanščini. V Kortah so okrog 50-tim udeležencem na zboru razlagali cilje OF. Ljudje so bili navdušeni nad partizani, ki so jih prvič videli. Pred napadom na Šmarje seje četa že 16. junija spopadla s 30 do 40 fašisti v Padni in se z njimi borila približno tri četrt ure, ter hudo ranila tri fašiste in se zaradi premoči sovražnika umaknila, a tudi fašisti so se takoj vrnili v Piran.«

Prireditev so s svojimi nastopi obogatili domači šolarji, pevci MePZ Alojz Kocjančič, skupina »Moja nona ćuha kofe« in Pihalni orkester  iz Marezig.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Bojan Starc, slike: Delgi Jerman