Predstavniki OZSČ Koper so se udeležili osrednje slovesnosti ob Dnevu suverenosti in 28. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, ki je bila v petek, 25. 10. 2019 ob 18. uri, v dvorani Osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki.

Po koncu osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991 so sledila pogajanja na Brionih med Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. Končala so se s podpisom t. i. brionske deklaracije 7. julija 1991, s katero so bila osamosvojitvena dejanja v Sloveniji zamrznjena za tri mesece. Do izteka moratorija so takratne jugoslovanske oblasti spoznale, da Slovenije ne bo mogoče zadržati v Jugoslaviji, zato so sledili pogovori o odhodu JLA s slovenskega ozemlja.

Jugoslovanska vojska se je iz pristanišča v Kopru začela umikati že 20. oktobra, 25. oktober pa je bil določen kot zadnji dan umika. Zadnji vojaki JLA so se – skupaj z vozili, opremo in orožjem – vkrcali na ladji Venus in PO-9, ki sta pluli pod tujima zastavama, zato sta po mednarodnem pravu veljali za tuje ozemlje. Dokončno so se vkrcali ob 23:45. S kopnega so jih spremljali slovenski vojaki in policisti v popolni bojni pripravljenosti.

Slovenski milici in teritorialni obrambi je bil zaupan nadzor umika vojakov iz Slovenije, pri čemer so se miličniki skupaj s pripadniki teritorialne obrambe še posebej izkazali. S svojo odločnostjo, mirnostjo in profesionalnim pristopom so kljub provokacijam jugoslovanskih vojakov preprečili morebitne incidente. Takratna milica, teritorialna obramba in civilno prebivalstvo so v odločilnih trenutkih boja za Slovenijo pokazali enotnost in zavzetost za samostojno Republiko Slovenijo.

Odhod zadnjega vojaka agresorske armade s slovenskega ozemlja je v procesu osamosvajanja neizbrisno zaznamoval slovensko nacionalno samopodobo in se trdno zasidral v nacionalno zavest Slovencev. Tako je sam proces in vojna za osamosvajanje države eno izmed najpomembnejših obdobij v vsej zgodovini slovenskega naroda.

Slovesnost sta organizirali Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih združenj Sever. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil dr. Dušan Plut, geograf in pedagog ter član nekdanjega Predsedstva Republike Slovenije.

Besedilo: Bojan Starc, fotografije: Vasja Jejčič