Združenje borcev za vrednote NOB in občina Ankaran sta organizirali proslavo v počastitev državnega praznika Dneva upora proti okupatorju na Sv. Katarini v Ankaranu v soboto 27. aprila 2024.

Slavnostni govornik je ob tem dnevu, ki se je nekoč imenoval Dan OF, bil nekdanji ravnatelj Osnovne šole Janka Premrla Vojka, ki vodi pri ZB odbor partizanskih učiteljev, upokojeni učitelj Darij Dujmovič. Orisal je pot od ustanovitve OF do osvoboditve, vlogo partizanskih učiteljev med vojno in po II. sv. vojni, ko je izredno primanjkovalo izšolanega učiteljskega kadra, prebivalci Slovenije pa so bili marsikje skromno izobraženi, tako da so učitelje delegirali po vsej Sloveniji. Dotaknil se je tudi aktualnih dogodkov, predvsem vojn, ki so v naši bližini in na Bližnjem vzhodu. Apeliral je na slovenske politike, da se postavijo na stran miru in delujejo tudi v Evropi, tako da se čim prej doseže trajen mir in prepreči žrtve in trpljenje civilnega prebivalstva v deželah kjer so sedaj spopadi.

Program je na proslavi povezoval igralec Rok Matek, sodelovali pa so v kulturnem programu otroci iz Osnovne šole Ankaran z recitalom in vokalna skupina Kresnik pod vodstvom g. Smolnikarja.

Proslavo so zaključili s prijetnim družabnim srečanjem.

Besedilo: Grozdan Jerman in Ljubo Benevol

Fotografije: Delgi Jerman