Območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) »Slovenska Istra« je imelo v petek, 11. junija 2021 redni letni občni zbor, ki je bil izpeljan v lovski koči LD Marezige v Borštu. Na zboru so bili prisotni tudi člani OZSČ Koper, ki so člani obeh organizacij, kakor tudi OZSČ Koper kot društvo, ki zelo dobro sodeluje z veteransko organizacijo. To se kaže tudi v tem, da je predsednik veteranske organizacije, Valter Viler član predsedstva OZSČ Koper, predsednik OZSČ Koper Bojan Starc pa član predsedstva veteranske organizacije.

Po minuti molka za umrlimi člani v lanskem letu in intonaciji slovenske himne se je pričelo delo zbora. Predsednik in drugi predstavniki organizacije so podali ustrezna poročila za leto 2020 in predloge programa dela za leto 2021, kar je zbor vse potrdil. Kar je značilnost za delo v letu 2020 in v letošnjem letu, in s katerim se ukvarjajo skoraj vsa društva, tudi OZSČ Koper, je delo v razmerah epidemije covid-19.

V slavnostnem delu, kar podelitve priznanj so, se je zopet pokazalo kako dobro je medsebojno sodelovanje med OZVVS Slovenska Istra in OZSČ Koper. Priznanje, srebrno plaketo ZVVS, je kot član veteranske organizacije namreč prejel Aldo Knafelc, ki je tudi sekretar našega občinskega združenja. Priznanje je prejel za angažiranost in požrtvovalno delo tudi v nam sorodni domoljubni organizaciji.

Po končanem zboru smo vsi udeleženci zbora, ob prigrizku in druženju, še utrdili naše sodelovanje ter se pogovorili o naših nadaljnjih skupnih nalogah. V juniju nas čaka kar nekaj skupnih aktivnosti, predvsem ob dogodkih, organiziranih ob praznovanju pomembne 30. obletnice osamosvojitve Slovenije, ki bodo potekale v juniju.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Bojan Starc

Fotografije: Ljubo Benevol in Bojan Starc