Združenje Slovenskih častnikov Območno združenje Nova Gorica (OZSČ Nova Gorica) je v sodelovanju s policijskim veteranskim društvom SEVER za Primorsko in Notranjsko organizirala mednarodno tekmovanje v praktičnem streljanju, ki je potekalo na strelskem vadišču PVD SEVER v kamnolomu Črnotiče, Črni Kal pri Kopru, v soboto, 3. junija 2023. Kot vsako leto so se tekmovanja udeležili tudi predstavniki OZSČ Koper s tričlansko ekipo.

Tekmovanje je potekalo po pravilih IASC, kjer se je izvedlo minimalno 40 strelov, vsebovalo pa je štiri delovne točke (proge) z oddaljenostjo tarč od 5 do 20 m, in sicer:

  • streljanje s PA pištolo 9 mm (2 progi),
  • streljanje s puško šibrenico (1 proga) in
  • streljanje z AP 7,62 mm (1 proga),

pri čemer se je za ocenjevanje upoštevalo zadetke plus čas streljanja.

Organizator OZSČ Nova Gorica je poskrbel tudi za pokale in priznanja, ki so jih prejeli najboljši trije posamezniki, najboljše tri ekipe absolutno, najboljši trije posamezniki v kategoriji OZSČ, najboljše tri ekipe OZSČ ter pokal za najboljšo tujo ekipo.

Tekmovanje sta si prišla ogledati tudi major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper ter major Aldo Knafelc, podpredsednik OZSČ Koper, ki sta pohvalila odlično organiziranost tekmovanja, veliko številčno udeležbo tekmovalcev iz Italije, Hrvaške in ekip OZSČ iz Slovenije (Nova Gorica, Trbovlje, Koper …). Ogled sta izkoristila tudi za pogovore s sorodnimi organizacijami UNUCI iz Italije, s katerimi tradicionalno dobro sodelujemo že več let, s kolegi iz OZSČ Nova Gorica ter člani veteranskega društva Sever.

Besedilo in fotografije: Bojan Starc