Piransko Občinsko združenje borcev za vrednote NOB že tradicionalno vabi tudi našo organizacijo OZSČ Koper na svoje letne konference. Tako smo se letos udeležili 28. aprila trije predstavniki naše organizacije njihove konference, ki so jo skrbno pripravili.

Po izvolitvi delovnega predsedstva in vseh potrebnih organov za delo letne konference je predsednik ZB za vrednote NOB Piran tov. Bojan Česnik podal poročilo o delu ter finančno poročilo, ostali pa še svoja poročila o delu za leto 2023. Po poročilih se je razvila živahna diskusija in podane so bile nekatere pripombe v zvezi z delovanjem krajevnih organizacij. Poročila so bila s pripombami sprejeta, tako da je v nadaljevanju lahko predsednik podal tudi načrt dela za leto 2024 in načrt financ kolikor je bilo na razpolago podatkov o predvidenih prihodkih od članarin, občinske dotacije in republiških sredstev. Članarin je seveda vedno manj, saj se pozna, da je v tako majhni organizaciji kot je Piranska, v lanskem letu umrlo kar petnajst članov, programa dela pa niso zmanjševali.

Zaradi zdravstvenih težav je dosedanji predsednik ob zaključku razprav in sprejetem programu dela za leto 2024 podal ostavko po petnajstih letih predsedovanja, sprejeli so njegove zadolžitve drugi člani, predvsem podpredsedniki Združenja in se mu zahvalili za dosedanje požrtvovalno delo in v pričakovanju, da ga bodo do programsko volilne konference drugo leto, uspešno nadomestili. Predsedovanje je prevzel Giorgio Ribarič.

Po tem delu skupščine smo dobili priložnost pozdraviti delegate tudi vabljeni gostje, tako da je major Ljubo Benevol lahko pozdravil prisotne na konferenci v imenu OZSČ Koper, ko smo imeli priložnost zahvaliti se za dolgoletno odlično sodelovanje obeh organizacij, seznanil pa je konferenco tudi o nalogah našega Združenja tudi v naši krovni organizaciji, kjer nas je naš predsednik general Dobran Božič v ponedeljek na konferenci v Ljubljani seznanil z vizijo delovanja ZSČ. Glede članstva v obeh organizacijah pa imamo približno enake probleme, ker se mladi ne včlanjujejo, čeprav so seznanjeni z našim delom, stališči organizacij in tudi delujejo v skladu z našimi željami, se pa formalno v organizaciji na vključujejo.

Želel si je tudi v bodoče srečevanj na njihovih aktivnostih, bodisi pri komemoracijah ob spominskih obeležjih ter ostalih svečanostih in proslavah ob pomembnih obletnicah dogodkov iz II. svetovne vojne.

Besedilo in fotografije: Ljubo Benevol