V prostorih Gasilske brigade Koper je v torek, 12. 3. 2018, potekala redna letna programska konferenca OZSČ Koper.

Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper, major. Bojan Starc, ter pozdravil vse navzoče predstavnike konference, prav posebno pa je pozdravil višjega praporščaka Tomaža Lavtižarja, podpredsednika ZSČ, ter ostale predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij. Po potrditvi dnevnega reda, izvolitvi delovnega predsedstva in drugih organov konference se je konferenca nadaljevala s poročilom o delu v letu 2018 ter finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbora za lansko leto.

Konferenco je pozdravil višji praporščak Tomaž Lavtižar, podpredsednik ZSČ Slovenije, in zaželel članom uspešno delo in nadaljnje dobro sodelovanje s krovno organizacijo. Ravno tako se je zahvalil naši organizaciji za sodelovanje na raznih proslavah in komemoracijah tudi predstavnik Občinske organizacije združenja protifašistov, borcev NOB in veteranov Koper tovariš Vojko Vodopivec.

Konferenca je obravnavala tudi predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2019. Vsi predlagani dokumenti za leto 2018 in 2019 so bili sprejeti. S tem je konferenca izkazala zaupanje predsedstvu in ožjemu vodstvu organizacije. Točka dnevnega reda je bila tudi obravnava in sprejem spremembe statuta OZSČ Koper. Predsednik Bojan Starc je predstavil razloge za predlagano spremembo. S soglasno sprejetim sklepom o spremembi statuta OZSČ Koper so izpolnjena določila novega Zakona o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet v letu 2018, o čemer bo obveščena tudi Upravna enota Koper.

Konferenca je tudi priložnost, da se članom OZSČ Koper podelijo zaslužena priznanja ZSČ. Tako je bilo tudi tokrat. Predlog priznanj, ki ga je pripravil OZSČ Koper, je obravnavalo in sprejelo Predsedstvo ZSČ, priznanja pa sta podelila višji praporščak Tomaž Lavtižar in major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper in član predsedstva ZSČ.

Priznanja so prejeli:

Pisno priznanje ZSČ: stotnik Milan Blagojević, štabni vodnik Jože Kravanja;

Bronasta medalja ZSČ: štabni vodnik Stjepan Kuhar, štabni vodnik Zvezdan Šuber, major Valter Viler;

Srebrna medalja ZSČ: major Ljubo Benevol, štabni vodnik Milan Košanc, štabni vodnik Peter Marancina, višji vodnik Tomaž Leban;

Častni znak ZSČ: poročnik Miran Purgar.

Vse prisotne, posebej pa je prejemnika priznanja presenetil višji praporščak Tomaž Lavtižar, ki je višjemu vodniku Tomažu Lebnu podelil visoko priznanje poljskih rezervnih častnikov za Tomaževo odlično delo v CISOR-ju.

S svečano podelitvijo priznanj je bil dnevni red izčrpan, zato je predsednik delovnega predsedstva zaključil konferenco in vse udeležence povabil na skromno zakusko.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Bojan Starc, fotografije: Ljubo Benevol.