V torek, dne 27. februarja 2024 ob 17.00 h, je bila v prostorih Gasilske brigade Koper letna programska konferenca OZSČ Koper.

Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. V uvodu je takoj pozdravil vse navzoče člane združenja, prav posebno pa je pozdravil goste, kapitana fregate Stanka Dužiča, ki je prisostvoval konferenci s strani predsedstva ZSČ in je predsednik OZSČ Nova Gorica, stotnika Josipa Bira, predsednika sosednje OZSČ Sežana, majorja Valterja Vilerja, predsednika OO ZVVS Slovenska Istra, predsednika Območne organizacije policijskega veteranskega društva Sever Fabia Steffeta in predstavnika Združenja protifašistov, borcev NOB in veteranov Koper tov. Guida Bertoka.

Nadalje je bilo izvoljeno delovno predsedstvo ter sprejet predlagani dnevni red.

Poročilo o delu OZSČ Koper za leto 2023 je predstavil predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. Poudaril je, da so bile aktivnosti prilagojene letnemu programu dela in sprejetimi nalogami v njem, ter da je delo tudi opravljeno. V poročanju se je dotaknil kadrovskega področja, sodelovanja s častniškimi organizacijami sosednjih držav, kakor tudi v RS, prvenstveno pa poudari sodelovanje s SV. Na področju strokovno-vojaških aktivnosti je društvo zelo aktivno predvsem v organizacijskem pomenu pri lokostrelskem tekmovanju v Ankaranu, ter pri izvedbi tradicionalne vojaško-strokovne ekskurzije. Občinsko združenje je tudi angažirano pri rekreaciji otrok pripadnikov SV, ki se vsako leto udeležijo izleta na morje in obiska obalnih krajev s turistično ladjico. Pred razpravo o delu OZSČ Koper v letu 2023 je sekretar nadporočnik Denis Meznarič podal finančno poročilo, predsednica Nadzornega odbora višja vodnica Dr. Majda Šavle pa še poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

V razpravi o poročilih je bilo govora o predlogu, da bi naša organizacija lahko kandidirala za dodatno točkovanje aktivnosti za precejšnje število objav na internetni strani, ki se sicer tičejo aktivnosti ostalih OOZSČ, članke pa objavlja naš član, ki je eden od dveh pooblaščenih za objavljanje na spletni strani ZSČ. Analogija naj bi bila primerna s pridobivanjem točk za aktivnosti, ki jih prejme organizator streljanja v Trbovljah, tako za svojo aktivnost, kot tudi za delo v zvezi z izvedbo streljanja drugih OZSČ.

Program dela za leto 2024 vsebuje dejavnosti, ki se bodo izvajale v obravnavanem letu skladno z finančnimi sredstvi, ki bodo na razpolago.

Kapitan fregate Stanko Dužič, Gvido Bertok v imenu predsednika Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, major Valter Viler, predsednik društva Sever Fabio Steffe in stotnik Josip Biro so v svojih nagovorih pozdravili vse prisotne na konferenci, poudarili naše zelo dobro sodelovanje ter zaželeli OZSČ Koper uspešno delo tudi v bodoče.

Konferenca je bila tudi priložnost, da se zaslužnim članom OZSČ Koper podeli priznanja Zveze slovenskih častnikov. Priznanja sta podelila kapitan fregate Stanko Dužič, član Predsedstva ZSČ in major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper in član predsedstva ZSČ ter podpredsednik OZSČ Koper, sicer tudi predsednik Komisije za nadzor ZSČ, major Aldo Knafelc. Priznanja so prejeli:

Pisno priznanje ZSČ: vodnik Martin Urankar.

Bronasta medalja ZSČ: višji vodnik Ivan Nanut, višji vodnik Julijan Torkar in višji vodnik Ivan Purgar.

Srebrna medalja ZSČ: posthumno stotnik Milan Blagojević.

Zlata medalja ZSČ: major Valter Viler, poročnik Miran Purgar, štabni vodnik Stjepan Kuhar in štabni vodnik Zvezdan Šuber.

Predsednik delovnega predsedstva major Aldo Knafelc je po uspešno zaključenih točkah dnevnega reda zaključil delo konference in vse udeležence povabil na skromno zakusko.

 

Besedilo in fotografije: major Ljubo Benevol