V torek, dne 10. marca 2020 ob 17. uri, je bila v prostorih Gasilske brigade Koper letna programska konferenca OZSČ Koper.

Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. Na uvodu je takoj pozdravil vse navzoče predstavnike konference, prav posebno pa majorja Dejana Stančiča, člana predsedstva ZSČ, kapetana korvete Andreja Pečarja, namestnika poveljnika 430. Mod SV in ostale predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij. Nadalje je bilo izvoljeno delovno predsedstvo ter sprejet predlagani dnevni red.

Poročilo o delu OZSČ Koper za leto 2019 je predstavil predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. Poudari, da so bile aktivnosti prilagojene letnemu programu dela in sprejetimi nalogami v njem, ter, da je delo tudi opravljeno. V poročanju se je dotaknil kadrovskega področja, sodelovanja s častniškimi organizacijami sosednjih držav, kakor tudi v RS, prvenstveno pa poudari sodelovanje s SV. Na področju strokovno-vojaških aktivnosti smo zelo dejavni, predvsem smo organizacijsko aktivni pri lokostrelskem tekmovanju v Ankaranu. Pozornost je dana tudi družabnem življenju članov (tradicionalna vojaško-strokovna ekskurzija skupaj z DU MORS – Sekcija Slovenska Istra ter novoletni častniški ples. Na predlog predsednika delovnega predsedstva, pred razpravo o delu OZSČ Koper v letu 2019, poda sekretar major Aldo Knafelc še finančno poročilo. Predsednica Nadzornega odbora višja vodnica dr. Majda Šavle poda še poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila soglasno potrjena.

Major Dejan Stančič, predstavnik ZSČ, Vojko Vodopivec, predstavnik ZZB NOB Koper, in kapitan korvete Andrej Pečar, predstavnik 430. MOD SV, so v svojih nagovorih pozdravili vse prisotne na konferenci, poudarili naše zelo dobro sodelovanje, ter zaželeli OZSČ Koper uspešno delo v bodoče.

Program dela za leto 2020 vsebuje dejavnosti, ki se bodo izvajale v obravnavanem letu v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Razprava je bila namenjena programu dela za leto 2020, ki je leto številnih aktivnosti, ki se jih lahko udeležujejo člani OZSČ Koper. Realizacija posameznih načrtovanih aktivnosti bo odvisna tudi od razvoja dogodkov v zvezi z korona virusom COVID 19.

Na konferenci je bil predstavljen in soglasno sprejet tudi spremenjen statut OZSČ Koper. Potrebne spremembe in razloge za to je pred tem predstavil predsednik major Bojan Starc.

Konferenca je priložnost, da se zaslužnim članom OZSČ Koper in organizacijam podeli priznanja Zveze slovenskih častnikov. Predlog priznanj je sprejelo Predsedstvo ZSČ. Priznanja sta podelila major Dejan Stančič, član Predsedstva ZSČ, in major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper in član predsedstva ZSČ. Priznanja so prejeli:

Pisno priznanje ZSČ: stotnik Dragovan Justin in Klavdij Logar.

Bronasta medalja ZSČ: nadporočnik Jože Levašič, poročnik Matjaž Podobnik, stotnik

Ivan Tavčar in stotnik Ernest Žerjal.

Srebrno medaljo ZSČ: poročnik Darij Piciga, višja vodnica dr. Majda Šavle, stotnik

Grozdan Jerman in major Guido Bertok.

Zlata medalja ZSČ : major Bojan Starc.

Častni znak ZSČ za sodelovanje: Društvo upokojencev Ministrstva za obrambo – Sekcija »Slovenska Istra«.

V imenu vseh prejemnikov priznanj se je za prejeta priznanja in čast zahvalil poročnik Darij Piciga.

Predsednik delovnega predsedstva g. Bojan Starc je po podelitvi priznanj zaključil delo konference in vse udeležence povabil na skromno zakusko.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Bojan Starc in Aldo Knafelc

Fotografije: Bojan Starc in Darij Piciga