V prostorih Gasilske brigade Koper je v torek, 6. 3. 2018 potekala redna programska konferenca OZSČ Koper.

Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc, ter pozdravil vse navzoče predstavnike konference, prav posebno pa je pozdravil kapitana fregate Stanka Dužiča, člana predsedstva ZSČ, ter ostale predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij. Po potrditvi dnevnega reda, izvolitvi delovnega predsedstva in drugih organov konference, se je v vsebinskem delu konferenca nadaljevala s poročili v zvezi z delom organizacije v letu 2017, ter načrtovanimi aktivnostmi v letu 2018. Konferenca je soglasno potrdila vse predlagane dokumente in s tem izkazala zaupanje predsedstvu in ožjemu vodstvu organizacije.

Konferenca je bila tudi priložnost, da se članom OZSČ Koper podeli zaslužena priznanja ZSČ. Predlog priznanj, ki ga je pripravil OZSČ Koper, je obravnavalo in sprejelo Predsedstvo ZSČ. Priznanja sta podelila kapitan fregate Stanko Dužič in major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper in član predsedstva ZSČ.

Priznanja so prejeli:

Bronasto medaljo ZSČ: stotnik Grozdan Jerman in poročnik Darij Piciga;

Srebrno medaljo ZSČ: višji štabni vodnik Vasja Jejčič, major Aldo Knafelc, nadporočnik Denis Meznarič in major Bojan Starc;

Častni znak ZSČ: stotnik Libero Škrlj;

Plaketo ZSČ: stotnik Ivan Tavčar, stotnik Ernest Žerjal in štabni vodnik Dragomil Žerjav;

Častni znak ZSČ za sodelovanje je prejelo Območno združenje ZVVS Slovenska Istra.

S svečano podelitvijo priznanj je bil dnevni red izčrpan, zato je predsednik delovnega predsedstva Bojan Starc zaključil konferenco in vse udeležence povabil na skromno zakusko.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Bojan Starc

Fotografije: Ljubo Benevol