Skladno s Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med UNUCI in ZSČ, ki sta ga organizaciji podpisali v letu 2015, je 15. in 16.9.2017 v Kopru potekalo Bilateralno srečanje, na katerem je opravljen pregled uresničevanja Sporazuma. Srečanje je gostilo Območno združenje slovenskih častnikov iz Kopra.

Na srečanju so bili prisotni gostje iz UNUCI, in sicer: LtCdr. Giuseppe Filippo IMBALZANO, vodja sektorja za mednarodno sodelovanje UNUCI; maj. Paolo JOB, predstavnikUNUCI iz Vidma in hkrati regijski predstavnik za Furlanijo – Julijsko krajino ter maj. Roberto ENNERI, iz  UNUCI Trst.Predstavniki ZSČ pa so bili: genmaj. dr.Alojz ŠTEINER, predsednik ZSČ; brig. Martin JUGOVEC, generalni sekretar ZSČ; st. Rajko NAJZER, predstavnik Odbora za mednarodne odnose ZSČ; kapf. Stanko DUŽIČ, predsednik OZSČ Nova Gorica; maj. Bojan STARC, predsednik OZSČ Koper, in maj. Aldo KNAFELC, sekretar OZSČ Koper. Žal so zaradi drugih nujnih obveznosti bili odsotni vabljeni predstavniki OZSČ Sežana, UNUCI Monfalcone (Tržič) in UNUCI Gorizia (Gorica).

Na srečanju so bile obravnavane naslednji vsebine:

  1. Sodelovanje ZSČ in UNUCI v CIOR in Gamniški iniciativi;
  2. Bilateralno sodelovanje med UNUCI in ZSČ ter
  3. Pobuda za sodelovanje ZSČ v mednarodnem mornariškem združenju.

Gostom iz Italije sta M. Jugovec in R. Najzer predstavila organiziranost in delovanje ZSČ s poudarkom na mednarodnem sodelovanju tako na krovni kakor tudi lokalni/regijski ravni. Svoje aktivnosti in sodelovanje so predstavili predstavniki UNUCI Videm in UNUCI Trst ter OZSČ Nova Gorica in OZSČ Koper. Vsi so poudarili zelo plodno in uspešno medsebojno sodelovanje navkljub podobnim težavam, ki jih imajo vse organizacije tako na kadrovskem kakor tudi materialnem področju. Podani so bili termini načrtovanih dogodkov, na katere bodo vabljeni predstavniki ene ali druge organizacije.

Na podlagi razprave je dogovorjeno, da:

  • UNUCI in ZSČ še naprej podpirata skupno pot in ideje v zvezi z aktivnostmi, ki potekajo v okviru organizacije CIOR;
  • se na srečanju GAMING v Pragi konec meseca septembra 2017 potrdi članstvo častniške organizacije Republike Makedonije v Gamniški iniciativi;
  • se v drugi polovici maja ali v začetku junija 2018 izvede obisk delegacije GAMING (predstavniki iz ITA, SLO in CZ) v Republiki Makedoniji kot pomoč in spodbuda za uveljavljanje častniške organizacije znotraj države in na mednarodni ravni;
  • Bo bilateralno srečanje med ZSČ in UNUCI v letu 2018 v kraju ene izmed obmejnih organizacij UNUCI v mesecu juniju;
  • se prijateljskim častniškim organizacijam z obe strani meje, poleg vabil za vojaško-strokovna tekmovanja, posreduje vabila tudi za dogodke, kot so proslave ob datumih in pomnikih iz skupne zgodovine in ki predstavljajo vrednote miru in sodelovanja, ter na kulturne dogodke, s čimer se bo že tako dobro sodelovanje še poglobilo, ter
  • bosta organizaciji še naprej sodelovali pri vzpostavljanju stikov s sorodnimi častniškimi organizacijami v Srbiji, Črni Gori in BiH.

Na koncu sestanka je izražena zahvala OZSČ Koper za vzorno in uspešno organizacijo srečanja.

Pripravil:Bojan STARC.

This slideshow requires JavaScript.