Po določilih Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS. Št. 108/02 – UPB1) se ne glede na opustitev izvajanja določenih sestavin vojaške dolžnosti v miru vodi vojaška evidenca.

V času od 11. – 13. 5. 2022 je 72. brigada Slovenske vojske na Celjskem sejmu izvedla letos največjo promocijsko prireditev, ki je bila namenjena predstavitvi vojaškega poklica mladim. Direktorat za obrambne zadeve je hkrati izvedel tudi seznanitev vojaških obveznikov letnika 2004 z dolžnostmi in pravicami vojaškega obveznika.

Člani Območnega združenja Slovenskih častnikov (OZSČ) Kamnik – Komenda smo v preteklosti že organizirali strokovno ekskurzijo v vojašnico 72. brigade SV v Celju in se med drugim dogovorili za sodelovanje pri pridobivanju potencialnih kandidatov za vojaški poklic. Preko Ministrstva za obrambo in Direktorata za obrambne zadeve smo v sredo, 11. maja 2022 pospremili v Celje skupino dijakov, ki so želeli sodelovati na omenjeni promociji, vodili pa so jih naši izkušeni častniki in podčastniki, ki imajo bogata vojaško-strokovna znanja z različnih področij obrambe in zaščite. Celotno akcijo je koordinirala ga. Andreja Koporc iz Uprave za obrambo Ljubljana.

Odlično pripravljena Sejemsko – promocijska prireditev: V SLUŽBI DOMOVINE s predavanji, prikazom najrazličnejše sodobne vojaške opreme in orožja, praktični prikaz delovanja enote v napadu in obrambi s podporo letalskih sil in helikopterjev ter posebnih enot policije. Predstavila se je tudi Gardna enota SV, ki je brezhibno izvedla svoj program. Na razpolago je bilo veliko propagandnega materiala na stojnicah, vsak udeleženec je dobil spominsko darilo in izdatno vojaško malico. Predno pa se je vse to začelo je bil slovesen dvig Slovenske zastave in Slovenska himna.

Dan je prehitro minil in ob 14.00 uri smo se že vračali nazaj proti Kamniku in Vodicam. Na avtobusu so udeleženci prejeli ustrezna potrdila o udeležbi na promociji. Da so bili fantje resnično zadovoljni z vsem prikazanim in našim vodenjem nam je eden od dijakov izročil ob slovesu vsakemu posebej risbico, ki jo je narisal med vožnjo na relaciji Celje – Kamnik s pripisom: HVALA ! V imenu spremljevalcev se je udeležencem in vozniku avtobusa toplo zahvalil predsednik OZSČ Kamnik – Komenda, Marjan Schnabl.

Avtor prispevka: Marjan Schnabl