V soboto 23. novembra 2019 je v vojaškem objektu kadetnica – VOK v Mariboru potekal simpozij z vodstvi združenja ZSČ, namen katerega je bila seznanitev z letnim načrtovanjem in delom za leto 2020, medsebojnim informiranjem, predstavitvijo dobrih praks dela različnih združenjih in seznanitev z drugimi vsebinami. Sledila pa je tudi prestavitev zbornika ZSČ – 25 LET NA BRANIKU DOMOVINE, ki je bil rezultat večmesečnega dela in zbiranja gradiva. Zbornik povzema vse dogajanje in aktivnosti, s katerimi se je srečevala ZSČ v Slovenskem prostoru, kakor tudi v tujini, predstavljene so dobre prakse in pričevanja ključnih posameznikov.

Program se je nadaljeval z slavnostno akademijo, ki je bila namenjena počastitvi 25. letnice delovanja ZSČ in vsem njenim dosežkom v tem obdobju. Na akademiji so bili prisotni tudi načelnica GŠSV generalmajorka Alenka Ermenc in minister za obrambo g. Karel Erjavec, ki je bil tudi slavnostni govornik. Slavnostna akademija pa je imela tudi zgodovinsko ozadje, saj je bil izbrani datum 23. november (dan generala Rudolfa Maistra) dan, ko je general Rudolf Maister leta 1918 z svojo vojsko razorožil nemško zeleno gardo in tako k Sloveniji priključil večji del Slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške. Po zaključku slavnostne akademije pa je sledilo tudi druženje.

Slavnostne akademije in simpozija ZSČ so se v sklopu predstavništva kraško-notranjske regije ZSČ udeležili: ObZSČ Iilrska Bistrica, ObZSČ Pivka in OZSČ Sežana.

 

Besedilo: Matej Jug, fotografija: Dejan Stančič.