Pripadniki Občinskega združenja slovenskih častnikov Ilirska Bistrica (ObZSČ Il. Bistrica) so se v  petek 22. marca 2019 zbrali  v prostorih Vaškega doma Velika Bukovica na že petemobčnem zboru članov. Udeležilo se ga je 33 rednih članov, ter dva gosta in sicer član predsedstva ZSČ, predsednik ObmZSČ Sežana ter regijski koordinator za Kraško -Notranjsko regijo major Dejan Stančič ter predsednik ObZSČ Pivka ppk. Gregor Ribnikar.

Na občnem zboru so člani pregledali in ocenili aktivnosti združenja v preteklem letu. Predvsem so bili aktivni in uspešni na strelskem področju, na dnevih odprtih vrat Vojašnice Pivka in Postojna, v prijetnem spominu pa je ostalo tudi srečanje članov na Črnih Njivahter vojaško-strokovna ekskurzija na Dolenjsko, ki so se je udeležili člani vseh treh članic Kraško – Notranjske regije.

Letošnje leto je bilo volilno leto in v organih združenja je prišlo do kar nekaj dobrodošlih  sprememb in pomladitev.

Soglasno sta bila sprejeta tudi Program dela ter Finančni načrt za leti 2019 in 2020.

Predstavljene so bilepredvsem načrtovane aktivnosti s področja vojaško-strokovnih vsebin (posveti, strelske aktivnosti), spominsko-domoljubna in protokolarna dejavnostter kulturno-družabna in športno – rekreativna dejavnost.

Z usmeritvami krovne organizacije Zveze Slovenskih Častnikov pa bo letospoudarek na delo z mladimi in vključevanje le- teh v vojaško strokovne vsebine. Mlade bomo poskušali seznanjati z vojaško-strokovnimi vsebinami prav tako pa jim tudi predstavljati zgodovinsko in domoljubno tematiko na lokalni ravni in višje. Da bodo te aktivnosti potekale nemoteno, pa je potrebno tudi sodelovanje z ostalimi OZSČ, Slovensko Vojsko in drugimi organizacijami, s katerimi si delimo enake cilje. Ohranjanje takšnega sodelovanja je tudi eden izmed pomembnih ciljev ObZSČ Ilirska Bistrica za letošnje leto in v prihodnje, tesnejše sodelovanje pa je tudi predvideno z ObmZSČ Sežana in ObZSČ Pivka, saj skupaj zastopamo Kraško-Notranjskoregijo na državni ravni.

Pred pogostitvijo in prijetnim druženjem, pa so bila najbolj zaslužnim članom podeljena priznanja:

  1. Majda Butinar, Bronasta medalja ZSČ,
  2. Martin Butinar,Pisno priznanje ZSČ,
  3. Ivan Dovgan, Pisno priznanje ZSČ, in
  4. David Benigar, Bronasta medalja ZSČ.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: OZSČ Ilirska Bistrica.