Člani občinskega združenja ZSČ Ilirska Bistrica so 22.04.2022 izvedli občni zbor OZSČ Ilirska Bistrica, aktivnost je bila izvedena v Gostilni Grill Danilo v Ilirski Bistrici.

Na občnem zboru je bilo predstavljeno preteklo delovanje združenja s finančnim poročilom za preteklo leto ter program dela in finančni plan za tekoče leto, stanje članstva in ostale aktualne teme.

Poleg rednih aktivnosti smo na srečanju gostili tudi pomembne sogovornike. Srečanja so se udeležili tudi visoki gostje, Generalmajor Robert Glavaš, načelnik GŠSV, polkovnik mag. Mitja Miklavec predstavnik predsedstva ZSČ ter regijski koordinator za Kraško – Notranjsko regijo ZSČ in polkovnik Gregor Ribnikar, predsednik OZSČ Pivka. Visoki gostje so s svojim pozdravom in uvodno besedo pridodali dodano vrednost srečanju.

Generalmajor Robert Glavaš je v kratkem nagovoru prisotnim predstavil trenutno paleto izzivov in problematiko s katero se srečuje Slovenska vojska in pojasnil kako potekajo priprave odzivanja na tovrstno problematiko. Člani so z zanimanjem poslušali nagovor in tudi zastavili relevantna vprašanja.

V preostalem delu občnega zbora je polkovnica v pokoju Vojka Kovačič, predstavila dosežene cilje in aktivnosti v letu 2021 in predvsem predvidene aktivnosti za leto 2022.

Vizija ZSČ Ilirska Bistrica za leto 2022:

  • Izvedba aktivnosti povezanih s strelskim udejstvovanjem članov ZSČ Ilirska Bistrica. Člani strelske sekcije Boris Vrh, Miran Memon, Rajko Dekleva in Martin Butinar so v preteklih letih dosegli zavidljive rezultate na strelskih tekmovanjih. Namera je da se tovrstno delovanje spodbuja in članom omogoči nadaljnja udeleževanja tovrstnih strelskih aktivnosti.

  • Izvedba strokovne ekskurzije v jesenskem času, kjer se namerava v sodelovanju z OZSČ Pivka in OZSČ Sežana izvesti ogled 430. mornariškega diviziona in pomorskega muzeja »Sergej Maršera« v Piranu.

  • Sodelovanje v domovinskih in domoljubnih aktivnostih v tekočem letu (Vizita, predavanje na šolah,,….)

Vizija OZSČ Ilirska Bistrica je tudi povečanje delovanja združenja, večji poudarek na strokovnem udejstvovanju združenja, konkretnejše sodelovanje z drugimi domovinskimi in domoljubnimi društvi, povečanje sodelovanja z mladimi in poudarek na negovanju domoljubja in domoljubnih vrednot.

Srečanje smo zaključili s podelitvijo medalj za dosežke na področju streljanja in podelitvijo medalj Vlade RS veteranom ob 30. obletnici Slovenske osamosvojitve.

Po zaključenem uradnem delu je sledilo druženje članov.

Besedilo: Matej Jug