V četrtek 25. aprila 2019 so na slovesnosti v Mestni hiši v Ljutomeru predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij z območja celotnega Pomurja podpisali sporazum o ustanovitvi regijske
koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja (KoDVOP). Slovesnega podpisa tega pomembnega dokumenta so se poleg gostitelja, podžupana Občine Ljutomer, g. Nika
Miholiča, udeležili tudi drugi visoki gostje, predstavniki in predstavnice republiških Zvez, pod okriljem katerih te organizacije, odbori, društva in združenja iz pomurske regije delujejo.

Pripravil: Jožef Vaupotič, regijski koordinator ZSČ za Pomurje in član Predsedstva ZSČ.

Fotografije: Dani Mauko.

Slovesen podpis sporazuma o ustanovitvi KODVOP