Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje je na stavbi kjer je bil med leti 1956 do 1996 oddelek milice na Cankovi, organiziralo odkritje spominskega znamenja-plošče v spomin na leto 1991, ko je bila v stavbi vojna enota milice in skladišče orožja teritorialne obrambe.

Slavnostni govornik Drago Ribaš, predsednik veteranskega društva Sever za Pomurje, je poudaril, da naj bodo spominska obeležja opomin zanamcem, predvsem mladim, ki naj vedo kaj se je v preteklosti dogajalo na njihovem območju, domači župan Danilo Kacijan pa je dejal, da naj bo spominska plošča vzgled zakaj smo se borili, da lahko živimo v naši lepi Sloveniji in govorimo slovenski jezik. Zadnji komandir milice na Cankovi Štefan Vouri, je bogato orisal delovanje pripadnikov milice v 40-letnem obdobju s poudarkom na leto 1990, ko je bilo v prostorih milice in takratne  kmetijske zadruge Cankova skrito orožje TO.

Ribaš, Kacijan in Milan Osterc, predsednik pododbora PVD Sever Lendava so nato na pročelju stavbe v prisotnosti praporščaka PVD Sever Pomurje in OZ VVS Murska Sobota odkrili ploščo.

Predsednika OZ VVS Murska Sobota Ivan Smodiš in OZ SČ Murska Sobota, Stanislav Gorčan Dragu Ribašu sta za dolgoletno skupno sodelovanje tudi z ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami v Pomurju podelila Plaketo ZSČ, moderatorka Petra Kegelj in župan sta prisotne povabila na bograč, se zahvalila Bojanu Kuzmi, ki je dovolil, da se je dogodek odvijal na njegovem prostoru.

Slovesnosti, ki jo je z igranjem na harmoniko popestril Timi Lang, smo se udeležili tudi veterani OZ VVS Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota in Lendava.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo, posnetek: Dani Mauko