Po prihodu praporščaka ob igranju himne je predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov OZSČ Gornja Radgona, Štefan Žalodec v Gasilskem domu v Gornji Radgoni na Zboru članov v Poročilu dejal, da ima Združenje že vrsto let urejen status združenja, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe in združuje člane iz občin Apače, Sv. Jurij, Radenci in G. Radgona.

V preteklem letu je bilo izvedeno veliko planiranih aktivnosti (sodelovanje na zborih članov sosednjih oz. regijskih častniških združenj in drugih domoljubnih organizacij, ki so bili izvedeni, pohod v Lendavi, tradicionalni »Pohod ob Muri«, pohod Treh src v Radencih, sodelovanje na komemoracijah, vojaško strokovno srečanje v Črncih …

Štabni vodnik, Jože Vaupotič, neumorni sekretar združenja, ki operativno pripravlja vse aktivnosti in skrbi je podal zaključno poročilo za leto 2021 s podatki iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja ter program dela za letošnje leto 2022, ki predvideva v glavnem enake aktivnosti kot v minulem letu, kot so vojaško-strokovne dejavnosti, spominsko-domoljubne aktivnosti, kult-družabne-športno rekreativne dejavnosti, informativno publicistična in kadrovsko-finančna dejavnost, dejavnost zdravstvene, psihosocialne in materialne podpore, mednarodno sodelovanje, delovanje in sodelovanje z drugimi subjekti ter s sorodnimi organizacijami…, Poročili o finančnem stanju ter komisije NO je podal Martin Novak.

Sekretar je na predlog UO predlagal, da se dosedanjemu Štefanu Žalodcu v skladu z 12. a členom statuta podeli naziv in listina »Častni predsednik OZSČ G. Radgona« za kar se je Štefan po prejemu listine lepo zahvalil.

Na zboru je bila potrjena razrešnica ter imenovanje novih organov Upravnega odbora (Bogdan Šajnovič-predsednik, Štefan Žalodec-podpredsednik, Bojan Kralj, Miloš Dumič, Franc Pelc, Franjo Zver, Damjan Kreft-sekretar, Iztok Matis), Nadzorni odbor ( Marjan Golob, Zvonimir Kovačič, Daniel Mauko), Častno razsodišče (Jože Lebar, Jože Ivačič in Matjaž Perša).

Bivši predsednik Žalodec, novoizvoljeni predsednik Šajnovič in regijski koordinator ZSČ za Pomurje, major Anton Kosi, so za dosežene delovne uspehe ZSČ pri uresničevanju njene vloge in njenega pomena v našem okolju in v slovenski družbi podelili:

PISNO PRIZNANJE: Srečko Markovič,

BRONASTO MEDALJO: v vod. Nikolaj Brus, v vod. Alojz Flisar, vod. Marjan Golob, des. Bojan Kralj, v vod. Bogdan Šajnovič, š vod. Jože Zagorc,

SREBRNO MEDALJO: voj. Damjan Kreft, stot. Martin Novak, stot. Hinko Režonja, stot. Franjo Zver, stot. Štefan Žalodec,

ČASTNI ZNAK: praporščak vod. Feliks Zamuda in

PLAKETO: stot. Milan Kuzmič in stot. Daniel Mauko.

Major Kosi, predsednik OZSČ Lendava, major Robert Lenarčič in predsednik OZ VVS Gornja Radgona Brus, so pozdravili navzoče, se zahvalili za dobro dosedanje sodelovanje, čestitali novo izvoljenemu vodstvu in prejemnikom priznanj.

This slideshow requires JavaScript.

Fotografije in besedilo: Dani Mauko