V sklopu sejma SOBRA-21 so nas tokrat obiskali članice in člani častniške organizacije iz Bele Krajine. Gostili smo jih prvi dan sejma, v četrtek, dne 23. 9. 2021. Prispeli so z avtobusom in na vhodu sva jih skupaj s predsednikom stot. Štefanom Žalodcem sprejela. Po formalnostih okrog vstopa, so si gostje najprej ogledali prireditveni prostor.

Usmerili smo jih tudi na prostor, kjer je SV delila bograč. Ob 13. uri smo se ponovno dobili pri vhodu in skupaj odkorakali po G. Radgoni. Na kratko smo si ogledali mestno jedro, pomembnejše objekte, podali informacijo o pomiku in bojnem delovanju tankovske enote polkovnika Popova v času osamosvojitve vojne. Obiskali smo muzej in protokolarni objekt Občine G. Radgona, Špital. Predsednik ZSČ genmaj. dr. Alojz Šteiner nas je pričakal pred Špitalom in v samem objektu po uvodnem pozdravu na kratko prestavil zgodovino G. Radgone. Maj. Zdravko Stolnik jim je predaval o dogodkih v osamosvojitveni vojni in prikazali smo jim krajši film o teh dogodkih. Sledil je kratek ogled razstave v Špitalu.

Na koncu smo si ogledali še alejo velikanov, spominski park “Nikoli več”

in se peš odpravili še do mostu čez reko Muro, ki je tudi mejna reka z Republiko Avstrijo. Ustavili smo se še pri spominskem obeležju, tetraedru. Po skupnem in posamičnem fotografiranju so se pozno popoldne naši gostje, upamo, da z lepimi vtisi, odpeljali nazaj v Belo krajino.

Verjamemo, da so bili kar izmučeni, saj je bil program za tako kratek čas res natrpan. Gostje so nas seveda povabili, da jih obiščemo pri njih, kjer nam bodo z veseljem razkazali marsikaj zanimivega pri njih.

Pripravil: J. Vaupotič.