V petek, dne 10.3 2023 smo člani ZSČ Brežice imeli programsko volilno konferenco. Ob poročilo o delu , je podpredsednik poudaril, da je bilo minulo leto zelo uspešno, saj smo izpeljali vse planirane aktivnosti. Po dveh letih sušnega obdobja, smo poleg strelskih tekmovanj MK in REX ZERO izvedli tudi dva pohoda in spust po reki Krki. Naši člani so se udeležili mnogih dogodkov v organizacijo  ostalih OZSČ, veteranskih in domoljubnih organizacij brežiške občine.  Posebej smo ponosni na delo z mladimi, saj smo v oktobru ponovno organizirali Obrambni dan za zaključne letnike srednjih posavskih šol ob pomoči Teritorialnega polka 72 brigade SV.

Združenje slovenskih častnikov bo v naslednjem mandatnem obdobju vodilo naslednje predsedstvo:

Predsednik:  višji vodnik Peter Böhm

Podpredsednika: stotnik Branko Štefan Ferk in Breda Videnič Kuplenik

Sekretar: Janez Godler

Ostali člani Predsedstva: Lado šibilja višji vodnik, Vinko Tuljak major, Anton Tkalec desetnik, dr. Tomaž Teropšič poročnik in Butara Božidar.

Izvoljen je bil tudi Nadzorni odbor, Častno razsodišče, Statutarna komisija in Komisija za pritožbe.

Sprejeti so bili finančni plan in plan dela za 2023

Na koncu so bila podeljena priznanja ZSČ Brežice naslednjim članom:

Pisno priznanje ZSČ Brežice so prejeli: Kerin Florijan, Butara Božidar, Šoba Dejan, Butkovič Janez in Alina Maslova.

Srebrni znak ZSČ Brežice je prejel desetnik Tkalec Anton

Konferenco smo zaključili v avli Mestne hiše.

 

Besedilo Peter Böhm

Fotografije Janez Godler