Predsedstvo OZSČ Bela krajina se je v sredo, 14. decembra 2022, v razširjeni sestavi srečalo še zadnjič v iztekajočem se letu.

Najprej smo z minuto molka počastili spomin na tega dne preminulega dolgoletnega člana OZSČ Bela krajina Blagoja Tošeskega.

V nadaljevanju nam je predsednik OZSČ Bela krajina, stotnik Anton Krašovec, podal analizo letošnjih aktivnosti. Soglasno smo ugotovili, da se končuje še eno uspešno leto za naše območno združenje. Sprejeli smo sklep, da na Zvezo slovenskih častnikov posredujemo vlogo z načrtom dela v naslednjem letu 2023.

Ker je za naše območno združenje naslednje leto tudi volilno, smo se dogovorili, da bomo letni zbor izvedli v soboto, 11. marca 2023. Sklenili smo tudi, da članom OZSČ posredujemo vprašalnik, namenjen kandidiranju za funkcije v naslednjem štiriletnem obdobju.

Po uradnem delu seje je sledilo tovariško druženje, ob slovesu pa smo si med drugim zaželeli tudi uspešno delo v naslednjem letu.

Besedilo in fotografije:            Peter Golobič