IMG_0948Območno združenje slovenskih častnikov (v nadaljevanju OZSČ) Bela krajina je v četrtek, 8. decembra 2016, organiziralo letošnji zadnji posvet vodstev tistih OZSČ, ki so pred leti podpisala listino o sodelovanju.

Vabilu belokranjskega OZSČ so se odzvali še OZSČ Maribor, OZSČ Novo mesto in OZSČ Litija. Na posvetu smo analizirali delo v letošnjem letu predvsem z vidika sodelovanja na akcijah posameznih OZSČ. Ugotovili smo, da je – poleg drugih – glavna ovira pri sodelovanju, kakršno smo si pred leti zamislili, zelo zmanjšan obseg finančnih sredstev. Vseeno pa smo se obvezali, da bomo naše sodelovanje vrnili na nekdanjo raven.

V nadaljevanju so se nam pridružili še ostali člani predsedstva OZSČ Bela krajina ter predstavniki častniške organizacije karlovške županije iz sosednje Hrvaške in predstavniki prijateljske veteranske organizacije iz hrvaškega Ozlja. S tema dvema organizacijama nas veže predvsem izvedba skupnega projekta – mednarodnega spusta Kolpa-Kupa.

V sklopu srečanja je predsednik OZSČ Bela krajina Anton Krašovec članom belokranjskega častniškega predsedstva podelil položajne oznake, v svojem nagovoru pa je vsem prisotnim zaželel veliko zdravja in uspehov tudi v novem letu.

 Srečanje smo nadaljevali v sproščenem prednovoletnem pogovoru.

 Besedilo in fotografije: Peter Golobič

IMG_0943 IMG_0944 IMG_0945 IMG_0948 IMG_0951 IMG_0952 IMG_0954