Častniki in podčastniki, združeni v OZSČ Bela krajina, smo se v petek, 1. marca 2019, v Metliki zbrali na rednem letnem zboru, ki je bil istočasno tudi volilni.

Po lepem uvodnem kulturnem programu, ki ga je pripravila Glasbena šola Lipičnik iz Novega mesta, po uvodu predsednika Antona Krašovca ter po izvolitvi organov zbora, smo nadaljevali s svečanim delom zbora – podelitvijo priznanj ZSČ, ki jih je letos prejelo šest članov OZSČ, podelila pa sta jih predsednik ZSČ, gen. dr. Alojz Šteiner, in predsednik OZSČ, st. Anton Krašovec.

Sledilo je podajanje poročil o delu v preteklem obdobju: poročilo predsednika, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. Vsa podana poročila smo soglasno sprejeli.

Ker je bil letošnji zbor tudi volilni, smo podali razrešnico dosedanjim organom območnega združenja, nato pa smo pristopili ko volitvam v organe združenja za mandatno obdobje 2019-2023. Po predstavitvi kandidatov smo vse predlagane tudi izvolili.

V nadaljevanju zbora smo po razpravi sprejeli tudi predstavljeni finančno ovrednoten program dela območnega združenja za leto 2019 in vsebinski program dela za leti 2019 in 2020.

Sledili so pozdravni nagovori gostov, ki so vsi poudarili naše dobro sodelovanje v preteklosti in želje za nadaljevanje le-tega v nastopajočem obdobju.

Tudi letošnji zbor smo povezali s strokovnim predavanjem, ki ga je o zračni obrambi zanimivo in strokovno podal pk. Jože Konda. V predavanju smo izvedeli mnogo novega o tem pomembnem segmentu obrambe.

Naše druženje smo zaključili ob prigrizku in kozarcu belokranjskega, kjer smo se prijatelji in znanci še sproščeno pogovorili med seboj.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Peter Golobič, fotografije: Bojan Jakša in Peter Golobič.