Skladno z letnim programom dela je Predsedstvo OZSČ Bela krajina sprejelo sklep o izvedbi strelskega urjenja in tekmovanja s polavtomatsko puško 7,62 mm M59/66  (PAP) in avtomatsko puško 7,62 mm M70 (AP). Urjenje in tekmovanje smo izvedli v soboto, 13. aprila 2024, na strelišču v Kanižarici pri Črnomlju. 

Urjenje in streljanje smo lahko izvedli ob izdatni pomoči Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale: dva člana te OZSČ sta nam pripeljala orožje – dve polavtomatski in dve avtomatski puški, istočasno pa sta se kot tekmovalca pomerila na strelišču. Obema in domžalskemu združenju se prav lepo zahvaljujemo.

Poleg domžalskih častnikov pa so se nam pridružili še strelci iz OZSČ Novo mesto, OZSČ Krško in OZSČ Brežice, skupaj z domačini se nas je na streljanju pomerilo enainštirideset.

Najprej nas je na strelišču nagovoril predsednik OZSČ Bela krajina, stotnik Anton Krašovec, za njim pa nas je z orožjem in s pravili, ki veljajo na strelišču, seznanil vodja streljanja, podpolkovnik Anton Šuklje. Veljala so naslednja pravila: posamezniki streljamo z izžrebanim orožjem (PAP ali AP posamično) na razdalji 100 metrov na tarče velikosti 50×50 cm, iz sedečega položaja s po tremi poskusnimi naboji in z desetimi za oceno.

V sončnem, kar pretoplem vremenu, je strelsko tekmovanje potekalo gladko, varno in brez zastojev in težav. Ko smo vsi opravili svojo dolžnost, smo pod vodstvom predsednika OZSČ izvedli analizo urjenja in streljanja, sledila pa je razglasitev rezultatov in podelitev medalj trem najboljšim udeležencem. Prvo mesto je z najboljšim rezultatom osvojil naš član Silvo Turk (80 krogov PAP), srebrno medaljo je prejel gost iz Domžal Bojan Dorič (76 krogov AP), bronasto medaljo pa član OZSČ Krško Franc Unetič (74 krogov AP).

Po zaključenem uradnem delu smo se odpeljali v bližnje gostišče Štajdohar, kjer smo po kosilu zaključili naše sobotno druženje.

 

Besedilo in fotografije:           Peter Golobič