Eden od krovnih dogodkov Zveze slovenskih častnikov se odvija tudi v Beli krajini: to je tradicionalni vsakoletni spust po mejni reki Kolpi z nazivom »Kolpa-Kupa«. V soboto, 30. julija 2022, smo spust izvedli že štiriindvajsetič, kot krovni dogodek ZSČ se je spust odvil že šestič, prav tolikokrat pa je bil to tudi mednarodni dogodek, ki smo ga izvedli skupaj s pripadniki Hrvatskog časničkog zbora Karlovške županije.

Za letošnji spust napovedi niso bile najboljše: ogrožal ga je nizek vodostaj reke Kolpe in njenega pritoka Lahinje, katera bi nam služila kot nadomestna trasa. Morali smo se prilagoditi razmeram in smo letošnjo traso nekoliko skrajšali – spust je potekal od vasi Griblje do Križevske vasi pri Metliki s startom in ciljem na slovenski strani mejne reke Kolpe.

V nič kaj spodbudnem vremenu smo se zjutraj zbrali na metliškem kopališču, kjer so hrvaški častniki poskrbeli za izdaten zajtrk. Po nagovoru predsednika OZSČ Bela krajina Antona Krašovca in predsednika Hrvatskog časničkog zbora Karlovške županije Igorja Majetića smo se z avtobusi in osebnimi vozili odpeljali na izhodišče na kopališče pod vasjo Griblje, kjer nas že čakalo dvanajst pripravljenih raftov. Le-te smo prenesli na Kolpo, se razvrstili po njih in naš spust se je lahko začel.

Kljub omenjenemu nizkemu vodostaju Kolpe smo se brez posebnih težav spustili po njej, tudi jezove smo – sicer peš s prenosom raftov – premagali brez težav. Za kraj postanka smo določili kopališče in kamp Podzemelj. V tem času pa se je spustila kar močna ploha, katero smo tu prevedrili.

Ko se je dež polegel, smo spust mimo vasi Otok in Primostek nadaljevali proti našemu cilju – kampu Lovšin v Križevski vasi. Tu smo rafte potegnili na suho in jih pripravili za odvoz, mi pa smo se peš napotili ob (pre)nizki Kolpi proti nekaj sto metrov oddaljenemu metliškemu kopališču.

Tu nas je pričakalo zasluženo kosilo, po zaključnih nagovorih in zahvalah gostov pa je sledilo prijetno druženje ob kozarčku belokranjskega in živi glasbi za ples.

Tradicionalno se je letošnjega dogodka udeležilo 164 udeležencev iz dvanajstih občinskih in območnih združenj ZSČ, iz združenja Sever in častnikov s Hrvaškega, s svojo udeležbo pa so nas počastili tudi predstavniki krovne organizacije ZSČ. V tem dogodku belokranjski častniki vidimo smisel in pomen našega vsakoletnega druženja, ki ima tudi mednarodni pečat.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič