Območno združenje slovenskih častnikov (v nadaljevanju OZSČ) Bela krajina si prizadeva za vzdrževanje in krepitev strelske usposobljenosti svojih članic in članov. Zato skladno z letnim programom dela in vojaško-strokovnega usposabljanja vsako jesen združimo prijetno s koristnim: ob tradicionalnem kostanjevem pikniku organiziramo tudi spoznavanje z orožjem in strelsko tekmovanje.

Letošnjo jesen smo se v soboto, 28. oktobra 2023, zjutraj zbrali pri planinski koči PD Metlika na Krašnjem vrhu nad Radovico. Poleg članov belokranjske organizacije in nekaterih družinskih članov se je na naše vabilo odzvalo tudi pet članic in članov OZSČ Brežice. Tako nas je bilo skupaj petinštirideset. Po zajtrku nas je pozdravil predsednik OZSČ Bela krajina, stotnik Anton Krašovec in nam predstavil današnji program z varnostnimi napotki.

Pogoji strelskega tekmovanja so bili naslednji: streljanje s pištolo kalibra 9×19 mm na razdalji 15 metrov v tarčo 50×50 cm s tremi poskusnimi streli in desetimi za oceno.

Pod poveljevanjem našega člana podpolkovnika Antona Šukljeta je tekmovanje potekalo varno in brez zastojev. Tako smo s tekmovanjem kmalu zaključili, nato pa smo se družno odpeljali na izhodišče na Krašnji vrh.

Predsednik OZSČ nam je predstavil rezultate strelskega tekmovanja, razglašeni pa so bili najboljši trije med strelkami in med strelci, le-ti so prejeli priložnostne medalje. Strelke so se odrezale tako: najboljša je bila Helena Konda z 72 krogi, druga je bila Mimica Ilenič z 68 krogi (obe OZSČ Bela krajina), tretja pa je bila Ivana Daničič iz OZSČ Brežice z 62 krogi.

Med strelci pa je bil najboljši Florjan Kerin iz OZSČ Brežice s 94 krogi, drugi je bil Branko Kobetič z 89 krogi, tretji pa Dušan Bezek s 87 krogi (oba OZSČ Bela krajina).

Sledilo je prijetno druženje ob okusni hrani, pokusili pa smo tudi letošnji pridelek častnikov-vinogradnikov. Prizadevni člani OZSČ so spekli kostanj in naše prijateljsko druženje se je nadaljevalo ob kostanju in moštu.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič