V program dela OZSČ Bela krajina za leto 2018 smo vnesli tudi kondiciranje z vojaškim pehotnim orožjem. Tako smo belokranjski častniki v soboto, 12. maja 2018, organizirali in izvedli streljanja s pištolo kalibra 9 mm.

Usposabljanje in strelsko kondiciranje smo izvedli na strelišču v Kanižarici pri Črnomlju, ki je v lasti Kluba praktičnega streljanja Črnomelj.

Na kondiciranje se je prijavilo kar lepo število belokranjskih častnikov in podčastnikov, vodila pa sta ga podpolkovnik Anton Šuklje in stotnik Branko Kobetič. Vsak udeleženec je izstrelil pet poskusnih nabojev in nato deset nabojev za oceno.

Po izvedenem streljanju in oceni rezultatov smo ugotovili, da so le-ti relativno dobri in da se znamo obnašati na strelišču in pri ravnanju z orožjem.

Naše sobotno druženje smo zaključili s skupno malico v gostišču Štajdohar. Ugotovili smo, da je kondiciranje z orožjem pomemben del našega vojaško-strokovnega usposabljanja in da moramo letošnji plan tega področja izpolniti.

Vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi tega dogodka, se lepo zahvaljujemo, prav tako pa Klubu praktičnega streljanja Črnomelj, da smo lahko uporabili njihovo dobro urejeno strelišče.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič.