Belokranjski častniki smo v letošnji program vojaško-strokovnih dejavnosti zapisali kar nekaj aktivnosti, povezanih s spoznavanjem in uporabo lahkega pehotnega orožja. Vendar so zdravstvene razmere v Sloveniji in svetu zahtevale kar velik časovni zamik vseh, tudi strelskih aktivnosti.

Končno pa smo lahko za soboto, 13. junija 2020, razpisali kondiciranje z orožjem in strelsko tekmovanje s pištolo 9 x 19 mm in z zračno puško. Na to aktivnost smo povabili vse člane OZSČ Bela krajina in njihove družinske člane, pa tudi častnike iz bližnjih občinskih in območnih združenj. Prijavilo se 45 strelcev iz Bele krajine ter iz OZSČ Novo mesto in Brežice, s svojo udeležbo pa nas je počastil tudi metliški župan g. Darko Zevnik.

Zjutraj smo se zbrali pri domu metliških planincev na Krašnjem vrhu, kjer smo se podprli z zajtrkom, nato pa nas je predsednik OZSČ Bela krajina, stotnik Anton Krašovec, seznanil s potekom današnjega kondiciranja in strelskega tekmovanja. Nato smo peš, nekateri pa z avtomobili, izvedli premik na strelišče Športno-strelskega društva »Sokol« pod vasjo Radovica.

Na strelišču je vodenje prevzel naš član podpolkovnik Anton Šuklje, ki nas je podrobno seznanil z orožjem, ki ga bomo uporabljali in s pravili, ki morajo veljati na strelišču. Nato smo pristopili k izvedbi strelskega tekmovanja z obema orožjema. S pištolo smo streljali na razdalji 15 m s tremi poskusnimi naboji in z desetimi naboji za oceno. Vzporedno je potekalo streljanje z zračno puško na razdalji 10 m s tremi poskusnimi naboji in s petimi za oceno.

Po izvedbi strelskih tekmovanj smo pospravili strelišče in izvedli še drugi del pohoda in nekateri premik z avtomobili na Krašnji vrh. Tu je bila izvedena analiza kondiciranja in strelskega tekmovanja, razglašeni pa so bili tudi najboljši strelci: s pištolo so bili najboljši Anton Šuklje (Bela krajina), drugi je bil Anton Tkalec iz Brežic, tretji pa Anton Krašovec (Bela krajina). Z zračno puško pa je bil najboljši Silvo Turk (Bela krajina), drugi je bil Vlado Šibilja (Brežice), tretji pa Jože Kočevar (Bela krajina). Najboljšim so bile podeljene tudi priložnostne nagrade.

Po zaključenem uradnem delu je sledilo značilno belokranjsko tovariško druženje s pečenko in rujnim Belokranjcem. Nekateri udeleženci so se še povzpeli na razgledni stolp, nekaj pa se nas je preizkusilo tudi v zavarovani plezalni steni.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič.