Slovenski častniki, organizirani v občinskih in območnih združenjih v jugovzhodni Sloveniji, se vsako pomlad usposabljamo v streljanju z vojaško puško v Radni nad Sevnico. Prejšnja leta smo tekmovali s puško M-48 7,9 mm, letos pa je streljanje potekalo s polavtomatsko puško 7,62 mm.

Letošnje streljanje je bilo na Radni izvedeno v soboto, 30. marca. Belokranjski častniki smo letos prijavili dve ekipi, ki sta se že zgodaj zjutraj odpravili proti Sevnici. Letošnji strelski dogodek se je od predhodnih razlikoval tudi po tem, da je moral biti v vsaki ekipi najmanj en tekmovalec, mlajši od 27 let. V naših dveh ekipah sta bila to Miha Lukšič in Andraž Krivec. Glede na to, da sta se oba prvič srečala z vojaško puško, sta dosegla dober rezultat.

 

Ob tem strelskem dogodku smo ugotovili, da je tako vključevanje mladih v delo častniških organizacij zelo primerno, saj je srečanje z vojaškim orožjem in preizkušanje lastnih strelskih sposobnosti zanje privlačno in zanimivo. Prepričani smo, da bomo s tovrstnim vključevanjem lahko pomladili naše, starajoče se vrste.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Peter Golobič, fotografije:  Silvo Turk.