Spust Kolpa-Kupa je v preteklih letih prerasel v krovni dogodek Zveze slovenskih častnikov in v mednarodni dogodek, saj je zadnjih pet let potekal v sodelovanju s hrvaško častniško organizacijo (HČZ) Karlovške županije. Tako je dogodek našel pomembno mesto tudi v programu dela OZSČ Bela krajina za leto 2020 – dvaindvajseti spust po mejni reki Kolpi smo načrtovali za soboto, 1. avgusta 2020, na odseku Radenci pri Starem trgu – Damelj pri Vinici.

Vendar pa nam je izvedbo letošnjega mednarodnega spusta prekrižala korona-kriza in žal smo bili primorani tradicionalni spust odpovedati. Kljub temu pa je v izogib prekinitvi tradicije predsedstvo OZSČ sprejelo sklep, da izvedemo močno okrnjen simbolični spust z minimalno udeležbo predsedstva OZSČ, voditeljev čolnov s prejšnjih spustov in nekaterih gostov. S takim načrtom sta se strinjala tudi predsednik in generalni sekretar ZSČ.

V iskanju obogatene vsebine letošnjega številčno omejenega dogodka smo se na predlog predsednika ZSČ gen. dr. Šteinerja odločili tudi, da bomo s krajšo slovesnostjo pri spomeniku slovenske osamosvojitve v Črnomlju obeležili spomin na nekatere pomembne dogodke iz naše polpretekle zgodovine.

Tako smo se na prvo avgustovsko soboto zjutraj zbrali v Črnomlju, kjer smo s krajšim kulturnim programom počastili spomin na osamosvojitveno vojno. O takratnih dogodkih pa nam je spregovoril naš član, podpolkovnik Anton Šuklje, takratni načelnik 23. območnega štaba Teritorialne obrambe. S svojo prisotnostjo pa je dogodku dal poudarek tudi stotnik Branko Kobetič, ki je pred 29 leti vodil večino pomembnih in odmevnih akcij.

V nadaljevanju dneva smo se z osebnimi vozili odpeljali v Radence ob Kolpi, kjer smo se v kampu Lindič okrepčali z zajtrkom in že je napočil čas za pričetek spusta. Le-ta je bil letos zaradi aktualnih preventivnih mer drugačen: namesto raftov za več oseb smo se na spust podali s sedmimi kanuji, v katerih je za vesla poprijelo sedemnajst udeležencev, med njimi županja in oba župana vseh treh belokranjskih občin.

Belokranjska lepotica – čista in topla Kolpa – nas je ponovno očarala in presenetila s svojo raznolikostjo od popolnoma mirnih odsekov do silovitih brzic. Med potjo smo se ustavili za malico in kar hitro smo zdrseli mimo zaselka Breg, mimo najjužnejše slovenske vasi Kot do našega cilja v Damlju. Tu je sledilo obvezno kopanje v topli reki, nato pa smo naložili opremo in se odpeljali na izhodiščno točko v Radencih.

Sledilo je tovariško častniško srečanje v kampu Lindič, kjer ni šlo brez belokranjske pečenke in kapljice. Tu nas je v imenu Predsedstva ZSČ pozdravil podpredsednik Tomaž Lavtižar. Govorniki so se v nagovorih spomnili vseh častnikov, ki bi bili na spustu prisotni, če bi bile razmere normalne. V prepričanju, da nam naslednje leto ne bo spet kaj preprečilo spusta v neokrnjenem obsegu, smo si zaželeli nasvidenje na tradicionalnem 23. spustu Kolpa-Kupa 2021.

Besedilo:         Peter Golobič

Fotografije:     Silvo Turk, Peter Golobič