Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Bela krajina se redno udeležujemo aktivnosti, ki jih organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina, velja pa tudi obratno. To je razumljivo, saj nas je večina članov častniške organizacije tudi članov veteranskega združenja.

V bodoče se nameravamo še tesneje povezati in naše sodelovanje utrditi in formalizirati. V četrtek, 25. maja 2023, sta se razširjeni predsedstvi obeh območnih združenj najprej sestali na ločenih sejah, nato pa smo se na Izletniški kmetiji Butala v Petrovi vasi pri Črnomlju sešli še na skupnem srečanju. Ob belokranjskih dobrotah so se razvili prijetni pogovori, katerih teme so bili predvsem dogodki ob obrambi Slovenije pred dvaintridesetimi leti. Zavezali smo se k nadaljnjemu še tesnejšemu sodelovanju.

Zahvaljujemo se članu organov obeh območnih združenj Viktorju Kozjanu, ki je organiziral in materialno omogočil izvedbo srečanja.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič