Januarja prihodnje leto bodo minila tri leta, odkar je bilo tudi v Beli krajini ustanovljeno Društvo Generala Maistra. Kljub mladosti ima društvo za seboj že kar nekaj lepih uspehov, letos pa so dozorele razmere, da razvijejo svoj društveni prapor.

V ponedeljek, 21. novembra 2016, smo se zbrali v metliškem kulturnem domu na prireditvi pred državnim praznikom – Dnevom Rudolfa Maistra, ki ga praznujemo od leta 2005 dalje. Tako obeležujemo spomin na velikega Slovenca, ki je s svojimi dejanji pred 98 leti začrtal severno mejo naše države.

V nagovorih predsednika belokranjskega društva, Jožeta Matekoviča, podpredsednika Zveze društev Generala Maistra, Vitka Roša, in metliškega župana, Darka Zevnika, je bil poudarjen pomen dogodkov na Štajerskem leta 1918 in predvsem pomen borca za severno mejo Rudolfa Maistra za Slovenijo in slovenstvo. Poudarjen je bil tudi pomen Maistrovih takratnih soborcev, predvsem Belokranjca Joška Slobodnika, kateremu je belokranjsko društvo lani odkrilo spominsko obeležje.

Ob nagovorih in priložnostnem kulturnem programu je napočil osrednji trenutek večera – razvitje prapora Belokranjskega društva General Maister, ki se je tako pridružil drugim praporom belokranjskih domoljubnih in veteranskih organizacij.

Prireditve smo se svojim praporom udeležili tudi belokranjski častniki in tako dali svoj prispevek temu slovesnemu dogodku ter tako utrdili naše vezi s sorodnimi organizacijami.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič

IMG_0912 IMG_0915 IMG_0923 IMG_0930 IMG_0931