V četrtek, 14. marca 2024, je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina (v nadaljevanju OZVVS) v sodelovanju s Teritorialnim polkom 72. brigade Slovenske vojske pripravilo otvoritev obširne razstave »Naborništvo v Teritorialni obrambi (TO) in Slovenski vojski (SV) 1992-2003« avtorja Mitje Teropšiča, upokojenega polkovnika SV. V lepem številu smo se tega dogodka udeležili tudi člani Območnega združenja slovenskih častnikov Bela krajina.

Razstava fotografij je nastala ob 20. obletnici končanja obveznega služenja vojaškega roka in ukinitve naborniškega sistema leta 2003. Na primeru delovanja pehotnega bataljona iz Vojašnice Novo mesto razstava prikazuje razvoj mlade Slovenske vojske. V enajstih letih delovanja je vojaški rok služilo skoraj osem tisoč vojakov-nabornikov. V obravnavanih letih je bilo v bataljonu zaposlenih več kot 145 starešin in poklicnih vojakov.

Razstavo do 22. aprila gostí Kulturni center Semič (KC). Zbrali smo se v avli KC, kjer je potekal program pred odprtjem razstave. Program je suvereno vodila pripadnica SV, majorka Tanja Blatnik. Začel ga je mešani pevski zbor Samospev iz Črnomlja pod vodstvom Ani Jankovič Šober, ki je nastopil tudi v nadaljevanju prireditve.

Pozdravni nagovor je imel predsednik OZVVS Martin Henigsman, nato pa nam je uvodne besede v razstavo namenil še njen avtor Mitja Teropšič. Uradno je razstavo odprla semiška županja Polona Kambič.

Po uvodni prireditvi smo se preselili nadstropje višje, kjer nas je avtor razstave polkovnik Teropšič z besedo popeljal od panoja do panoja in nam obrazložil prikazano gradivo, čemur smo z zanimanjem prisluhnili.

Po vódenem ogledu razstave je sledilo še druženje ob prigrizku, zastavljanje vprašanj avtorju razstave in pogovori med prisotnimi.

Udeleženci smo se strinjali z ugotovitvijo, da v čedalje bolj zaostrenih varnostnih razmerah v svetu ideja o morebitnem naborništvu v bodočnosti še ni dokončno pozabljena.

 

Besedilo:         Peter Golobič

Fotografije:     Bojan Jakša