V ponedeljek, 27. novembra 2017, smo v Krškem izvedli regijski posvet ZSČ Dolenjske regije. Posveta smo se udeležili predsedniki in nekateri člani predsedstev OZSČ Novo mesto, OZSČ Krško in OZSČ Bele krajine, predstavniki brežiške OZSČ pa se posveta žal niso udeležili. S svojo udeležbo sta težo posvetu dala predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Steiner, in generalni sekretar, brigadir Martin Jugovec.

Uvodoma sta nas nagovorila regijski koordinator Anton Krašovec in predsednik ZSČ, dr. Steiner. V nadaljevanju pa so nas z izčrpnimi poročili o delu v iztekajočem se letu seznanili trije predstavniki prisotnih vodstev OZSČ.

Ker se zaključuje obdobje planiranja dela za naslednje leto, smo spregovorili o načrtovanem dvosmernem sodelovanju s Slovensko vojsko in o sistemu sofinanciranja OZSČ s strani krovne organizacije.

V letu 2018 nas v ZSČ čaka izvedba rednih volitev, zato smo govorili tudi o tej aktualni temi, kakor tudi o aktivnostih pri pripravi predlogov za priznanja ZSČ.

Ob zaključku posveta, ki ga je omogočilo in lepo pripravilo OZSČ Krško, smo ugotovili, da je tak način dela ustrezen in dobrodošel in ga bomo uporabljali tudi v bodoče.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič