Območno združenje slovenskih častnikov Bela krajina (v nadaljevanju OZSČ) je v počastitev občinskega praznika Občine Črnomelj, kulturnega praznika in 80 letnice SNOS in v počastitev v občini Črnomelj za leto 2024 razglašenega Leta domovine v soboto, 10. februarja 2024, organiziralo »Pohod spomina«.

Navedenega dne smo se ob 9. uri zbrali na območju nekdanje vojašnice na črnomaljskem Majerju. Po nagovorih vodje pohoda stotnika Antona Kambiča in črnomaljskega župana Andreja Kavška nas je stotnik Boris Lovrenčič, leta 1991 poveljnik Jurišnega odreda TO, seznanil z izvajanjem nalog blokade te vojašnice JA.

Z Majerja nas je pot vodila do spomenika NOB na Gričku, kjer nam je predstavnica Združenja ZB za vrednote NOB Milka Kocjan predstavila sporočilo monumentalnega spomenika, ki je posvečen 1.250 belokranjskim borcem in žrtvam fašizma. Pohod smo nadaljevali do skladišča orožja in streliva JA pri Vražjem kamnu, ki so ga leta 1991 osvojili naš teritorialci. Vodja takratne akcije stotnik Branko Kobetič nam je orisal takratne dogodke.

Pohod se je nadaljeval nazaj v Črnomelj, kjer nam je podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Slavko Malešič ob veteranskem obeležju pri železniški postaji obrazložil pomen tega obeležja. Pot smo nadaljevali do stavbe, kjer je med osamosvojitveno vojno deloval 23. Območni štab TO, o čemer priča spominsko obeležje na pročelju stavbe. Organiziranost in delovanje takratne Teritorialne obrambe nam je predstavil stotnik Branko Kobetič.

Nadaljnja pot nas je vodila skozi Črnomelj mimo Kulturnega doma, v katerem je bilo pred osemdesetimi leti – 19. in 20. februarja 1944 – I. zasedanje SNOS, nazaj na naše izhodišče – na območje nekdanje vojašnice na Majerju.

Na prehojeni poti smo osvežili spomin na domoljubne dogodke in na za občino Črnomelj in za državo Slovenijo pomembne obletnice, poklonili pa smo se tudi prispevku Belokranjcev k samostojni Sloveniji.

Besedilo: Peter Golobič

Fotografije: Bojan Jakša, Hermina Golobič