Člani območnih združenj slovenskih častnikov Bela krajina in Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk smo se udeležili 33. tradicionalnega pohoda Pekre – Vojašnica generala Maistra ter dneva odprtih vrat Vojašnice generala Maistra.

Pohod je posvečen spominu na dogodke od 23. do 25. maja 1991. Takrat so enote JLA obkolile pripadnike 710. Učnega centra. V učnem centru se je s 15. majem pričelo usposabljanje prve generacije nabornikov, ki so bili napoteni na služenje vojaškega roka v enote Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Zaradi odločenosti pripadnikov TO in predvsem prikaza odpora, do poskusov JLA, da bi prekinili usposabljanje nabornikov. Zaradi podpore pripadnikov TO s strani prebivalcev Peker in Maribora, ni prišlo do prekinitve usposabljanja. 2. junija so naborniki prvič prisegli Republiki Sloveniji in s tem izrazili pripravljenost braniti domovino.

Pohodniki so se v vojašnici pridružili tistim, ki so si ogledali podrobneje razstave Vojaškega muzeja Slovenske vojske v Vojaškem objektu Kadetnica ter predstavitve enot 72. brigade. Po odličnem kosilu, torej vojaškem pasulju, je sledila vožnja do Slovenske Bistrice. Tu sta nas, v gradu, pričakala predsednik OZSČ Slovenska Bistrica in namestnik vojnega poveljnika 76. Območnega poveljstva TO Slovenska Bistrica Srečko Štajnbaher. Predstavila sta nam formiranje enot Manevrske strukture narodne zaščite v njihovi občini. Še posebej pa sta poudarila, da so uspeli iz skladišča občinskega štaba, ki je bilo v vojašnici Slovenska Bistrica, v nekaj mesecih prikrito izvzeti vso oborožitev za 1200 pripadnikov občinskih enot. V času bojnih aktivnosti, od 27. junija 1991 dalje, so pripadniki TO blokirali vojašnico, skladišče Ložnica in nekaj drugih manjših vojaških objektov v občini. Po nekaj dnevnem obleganju skladišča Ložnica se je 2. 7., predal preostanek vojakov, ki so varovali skladišče. V skladišču se je nahajalo predvsem pehotno strelivo, različne mine, rakete in granate za artilerijsko orožje. Že prvi dan je 110 tovornjakov odpeljalo strelivo in granate na različne lokacije po Sloveniji. S tem so enote TO postale bolj učinkovite in sposobne za daljše bojevanje. O dogajanjih v tem obdobju so že leta 2011napisali zbornik Osamosvojitev Slovenije – Naj ne bo nikoli pozabljeno. Zato je pomembno, da se seznanjamo z dogodki v tem obdobju, da bomo vedeli, da varnost in ugodno življenje ni nekaj samoumevnega, temveč nekaj za kaj je potrebno vedno biti pripravljen.

1_Udeleženci slovesnosti v Pekrah

 

2_Postroj praporščakov

 

10_Skupinska pred odhodom iz Vojašnice generala Maistra

 

11_Pozdrav predsednika OZSČ Slovenska Bistrica_dr. Andreja Godca

 

12_Predstavitev poteka obrambnih priprav in zajetja skladišča Ložnica

 

13_Trije predsedniki območnih organizacij slovenskih častnikov

 

20_Za zaključek pa še okusno preizkušanje vsebine pohorskega lonca

Besedilo in foto: V. Maraš