Belokranjski častniki in podčastniki, združeni v OZSČ Bela krajina, se vsako leto udeležimo Dneva odprtih vrat vojašnice Franca Uršiča v Novem mestu, saj je sodelovanje s Slovensko vojsko eno od osrednjih delovnih področij našega združenja.

Ob letošnjem Dnevu odprtih vrat vojašnice, dne 31. 5. 2018, pa smo s strani poveljnika vojašnice, polkovnika Vasilija Maraša, prejeli vabilo, da se ob tej priložnosti predstavimo širšemu okolju. V ta namen smo naše delo v besedi in sliki postavili na sedem panojev, na ogled pa smo postavili tudi več predmetov, povezanih z našo dejavnostjo.

Na panojih smo poleg osnovnih podatkov o OZSČ Bela krajina predstavili še naslednja področja našega delovanja:

  • belokranjski častniki v vojni za Slovenijo 1991;

  • vojaško-strokovna dejavnost;

  • tradicionalni spust po Kolpi;

  • sodelovanje s Slovensko vojsko;

  • sodelovanje z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami;

  • mednarodno sodelovanje.

Na prireditvenem prostoru v vojašnici je naša pedstavitev kljub bogatemu ostalemu programu in kljub drugim predstavitvam pritegnila precejšnje zanimanje. Predsednik našega OZSČ, stotnik Anton Krašovec, pa je v času največjega obiska v svojem nagovoru predvsem mlajše obiskovalce tudi ustno seznanil z našim delom.

Člani Zveze slovenskih častnikov ugotavljamo, da nas širša slovenska javnost slabo pozna in da so take predstavitve, kot je bila novomeška, zelo dobrodošle.

Besedilo: Peter Golobič, Fotografije: Niko Goleš.