Predsedstvo Območnega združenja slovenskih častnikov Bela krajina (v nadaljevanju OZSČ) je na svoji zadnji seji razpravljalo o aktivnostih združenja, ki bi jih bilo mogoče varno izvesti v trenutnih pogojih Covid-19. Sprejeli smo sklep, da v enem dnevu izvedemo dve vojaško-strokovni aktivnosti: orientacijski pohod in strokovno predavanje.

Tako smo se v soboto, 3. oktobra 2020, člani OZSČ in nekateri naši družinski člani zbrali na Gričicah nad Črmošnjicami, na parkirišču smučarskega centra Gače. Na zbornem mestu, kamor nas je prišlo trideset, nas je pozdravil predsednik OZSČ, stotnik Anton Krašovec. Predstavil je predstoječo nalogo in vodenje predal stotniku Dragu Moharju, ki nas bo vodil po poti partizanskih bolnic na obrobju Kočevskega Roga. Za pot vzorno skrbi OOZB za vrednote NOB Semič, katere predsednik je naš tokratni vodja.

Odpeljali smo se do bližnje Komarne vasi, kjer smo obiskali prvo partizansko grobišče na naši poti. Vožnjo smo nadaljevali do nekdanje kočevarske vasi Resa, kjer pa je bil začetek našega pohoda.

Odpravili smo se v smeri partizanske bolnice Leseni kamen, kjer smo se na bližnjem grobišču poklonili spominu v bolnici umrlih in tu pokopanih borcev.

V sončnem jesenskem dnevu smo naš pohod nadaljevali v nekdanjo kočevarsko vas Ribnik, kjer nas je vodja pohoda seznanil z življenjem nekdanjih staroselcev Kočevarjev – ogledali smo si ostanke njihovega vodovodnega sistema. V Ribniku smo si tudi privoščili kratek oddih in malico.

Pot nas je dalje vodila na grobišče Vinica, ki leži v bližini nekdanje partizanske bolnice z istim imenom.

S te točke pohoda smo krožno pot nadaljevali proti našemu izhodišču na Resi. Na zadnjem delu pohoda smo na svoji koži čutili tudi manj prijazno vreme s kar močno ploho.

Po prihodu na izhodišče so nam postregli s tradicionalnim belokranjskim kosilom, s katerim nas je počastil naš član in nekdanji podpredsednik OZSČ Dušan Bezek.

Kosilu je sledil drugi vsebinski del dneva: predavanje polkovnika Vasilija Maraša iz Novega mesta na temo “Vloga TERP SV in civilno-vojaško sodelovanje”. V predavanju smo pridobili veliko svežih informacij o navedeni tematiki in tudi širše.

Predavanju je sledila analiza današnjega dela, nato pa še tovariško druženje ob zvokih harmonike. V neuradnem zaključnem delu se je večina udeležencev odpeljala še do bližnje znamenitosti – mogočne črmošnjiške jelke.

Besedilo: Peter Golobič

Fotografije: Bogdan Mali, Peter Golobič