Vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja se je z namenom, da bi pospešilo razmah osvobodilnega gibanja, da bi vojaško in politično trdneje povezalo vse slovensko ozemlje in da bi izkoristilo možnosti za mobilizacijo na Štajerskem, odločilo na Štajersko poslati eno najmočnejših in najboljših enot slovenske narodnoosvobodilne partizanske vojske – XIV. divizijo. Pohod le-te se je začel 6. januarja 1944, ko je 1.112 dobro oboroženih borcev in bork v hudi zimi krenilo s Suhorja pri Metliki na 310 km dolgo in mesec dni trajajočo pot čez Hrvaško proti Štajerski. Enota je v noči na 7. februar pri Sedlarjevem prestopila Sotlo. V bojih z okupatorskimi enotami je divizija izgubila skoraj polovico borcev, veliko pa je bilo tudi ranjenih.

 OOZB za vrednote NOB Metlika v spomin na odhod XIV. divizije na Dolnjem Suhorju pri Metliki pripravi spominsko svečanost, prejšnja leta pa tudi pohod iz Metlike na Suhor, ki se je zaradi aktualnih razmer lani in letos preoblikoval v pohod z Lokvice pri Metliki čez Dragomljo vas na Suhor. Spominske slovesnosti se vsako leto udeležimo člani domoljubnih in veteranskih organizacij iz Bele krajine in od drugod.

Tudi letos smo v soboto, 8. januarja, na pohod z Lokvice krenili člani OOZB za vrednote NOB Metlika, člani OZSČ Bela krajina, člani OZVVS Bela krajina, člani PVD Sever Dolenjska in Bela krajina s svojimi prapori ali pohodnimi zastavami, pridružil pa se nam je tudi metliški župan g. Darko Zevnik s soprogo. Pot nas je vodila čez vas Lokvica pri Metliki v smeri Dragomlje vasi, kjer so gostoljubni domačini poskrbeli, da smo se odžejali. Pot smo nadaljevali v sicer hladnem, a sončnem vremenu na Suhor.

 Zaradi aktualnih razmer običajne prireditve z veliko udeleženci in programom letos ni bilo. Na Suhorju nas je nagovoril predsednik OOZB za vrednote NOB Metlika g. Milan Travnikar in nam predstavil vsebino in pomen pohoda XIV. divizije iz Bele krajine na Štajersko. Posebej je pozdravil generala Lada Kocijana, ki se je kljub častitljivim letom udeležil tudi letošnjega dogodka.

Po nagovoru je sledilo polaganje cvetja k spomeniku, ki ob glavni cesti Novo mesto – Metlika opozarja na opisano dogajanje iz naše zgodovine.

Besedilo: Peter Golobič.