Člani OZSČ Bela krajina smo na rednem letnem zboru dne 1. marca 2019 v Metliki izvolili tudi novo vodstvo. V nastopajočem štiriletnem obdobju nas bodo tako vodili:

  • predsednik Anton Krašovec (na fotografiji peti z leve);
  • podpredsednik Anton Kambič (tretji z leve);
  • sekretar Jurij Jelerčič (prvi z leve);
  • člani predsedstva: Viktor Kozjan (drugi z leve), Boris Lovrenčič (četrti z leve), Anton Jelenič (tretji z desne), Peter Golobič (drugi z desne) in Anton Šuklje (prvi z desne).

Besedilo: Peter Golobič in fotografija: Silvo Turk.