Naši hrvaški prijatelji, združeni v Hrvatski časnički zbor Karlovačke županije, enota Ozalj-Žakanje, so nas za prvi junijski dan povabili v vas Jaškovo blizu Ozlja. Tam je bila organizirana predstavitev knjige – Zbornika pričevanj in dokumentov, vezanih na obrambne priprave in delovanje kriznih štabov in Narodne zaščite na področju občine Ozalj leta 1991.

 Obsežen zbornih je založilo Mesto Ozalj, pripravil pa ga je projektni tim pod vodstvom magistra Milana Maleša.

 V zborniku, katerega vsebino so predstavili nekateri člani projektnega tima, je zajeto gradivo, povezano z Domovinsko vojno za samostojno in suvereno Republiko Hrvaško.

 Predstavitvi smo zbrano prisluhnili, saj tudi nas s slovenske strani Kolpe zanimajo obravnavani dogodki. Po uradnem delu pa smo v sproščenem pogovoru z udeleženci Domovinske vojne pridobili še dodatne, zanimive informacije.

 Besedilo in fotografije: Peter Golobič

This slideshow requires JavaScript.