V soboto, dne 25. februarja 2017, smo se člani Območnega združenja slovenskih častnikov  Bele krajine (v nadaljevanju OZSČ) zbrali na letnem zboru v prostorih Gasilskega društva Metlika, kjer domujemo. Zbora se je udeležilo osemindvajset članov OZSČ, pridružili pa so se nam tudi gostje.

V svečani začetek dela nas je uvedla mlada belokranjska pevka Lana Škof z intoniranjem himne in še eno pesmijo. Predsednik OZSČ Anton Krašovec je nadaljeval z uvodnim pozdravom gostov, posebej je pozdravil današnjega predavatelja kontraadmirala Renata Petriča.

Po izvolitvi organov zbora smo pričeli z delom. Kontraadmiral Petrič in predsednik OZSČ Krašovec sta najprej podelila letošnja priznanja ZSČ: pisno priznanje Branku Čuligu, bronasto medaljo Antonu Šukljetu ter častna znaka ZSČ za sodelovanje OZVVS Bela krajina in Planinskemu društvu Metlika.

V nadaljevanju smo z enominutnim molkom počastili spomin lani preminulih članov Franca Švajgerja in Alojzija Štampflja.

Nadaljevali smo s poročili o delu OZSČ v letu 2016. Predsednik OZSČ je podal obširno poročilo o delu Združenja v lanskem letu, sekretar OZSČ je podal finančno poročilo, prisluhnili pa smo še poročilu Nadzornega odbora. Po razpravi o poročilih smo vsa tri soglasno sprejeli.

Predsednik Območnega združenja je nato predstavil program dela za letošnje leto s finančnim načrtom 2017. V razpravi smo ugotovili, da je program dela obširen in vsebinsko bogat in ga sprejeli.

Pri naslednji točki dnevnega reda je zbor v predsedstvo OZSČ izvolil nadomestnega člana, stotnika Borisa Lovrenčiča.

Skladno z dnevnim redom je delovno predsedstvo dalo besedo gostom. Naš zbor je pozdravilo kar trinajst gostov, ki so poudarili uspešnost lanskega dela OZSČ in ambiciozno naravnanost letošnjega programa dela.

Po zaključku letnega zbora smo pozorno prisluhnili predavanju kontraadmirala Renata Petriča z naslovom: NATO in Slovenija. Predavanje je večini izmed nas postreglo z novimi informacijami »iz prve roke«, ki nam bodo pomagale pri preseganju stereotipov o Severnoatlantskem zavezništvu in vlogi Slovenije v njem.

Po zanimivem predavanju pa je sledilo prijetno druženje častnikov in gostov ob prigrizku in kozarcu belokranjskega.

Besedilo: Peter Golobič

Fotografije: Silvo Turk